top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Provinciale voorschriften BES

Heeft of beheert u een bodemenergiesysteem?

Dan is deze hoogstwaarschijnlijk vergund volgens de vergunning Waterwet. In deze vergunning staan naast de aanlegvoorschriften, ook de voorschriften bij gebruik en beheer. Deze voorschriften worden ook wel de provinciale voorschriften genoemd.


Om aan deze voorschriften te kunnen voldoen moeten gebruiksgegevens verstuurd worden aan het desbetreffende bevoegd gezag. Om deze gegevens te mogen versturen moet je in het bezit zijn van de SIKB 11000, Scope 4a beheer en onderhoud van open systemen. VHGM ondersteunt deze activiteiten voor verschillende opdrachtgevers, zoals gemeenten, musea, kwekers, scholen, kantoorgebouwen, etc.


Jaarrapportage De vergunning Waterwet beschrijft dat er in januari een rapport opgesteld moet worden met daarin de registratie van de geïnfiltreerde en onttrokken hoeveelheden grondwater, de energiehoeveelheden en temperaturen. Hiervoor monitort VHGM een aantal keer per maand het gehele bodemenergiesysteem. Een bijkomend voordeel hiervan is dat wanneer er storingen of afwijkingen optreden wij deze vroegtijdig constateren, zodat deze direct verholpen kunnen worden.


5-Jaarlijkse provinciale evaluatie Naast het jaarlijks versturen van de registraties moet eens in de vijf jaar een grotere evaluatie plaatsvinden waarin de energetische-, hydrologische- en thermische effecten van het systeem beschreven worden. Daarnaast kunnen wij voor u berekenen wat het rendement en de bespaarde energie van het grondwatersysteem is en hoeveel CO2 uitstoot hierdoor is vermeden. Ook wordt er in sommige vergunningen geëist dat er een berekening van de SPF plaatsvindt.

Met het opstellen van de evaluatie kunnen wij vervolgens aandachtspunten benoemen en mogelijkheden tot optimalisatie voorstellen. In de grafiek is bijvoorbeeld een energiebalans van een systeem over de afgelopen 10 jaar weergegeven. Dit systeem heeft lange tijd in balans gedraaid, maar vanaf 2015 is er een trend te zien waarbij meer warmte dan koude is geladen. Door deze grafiek te vergelijken met de temperaturen en waterhoeveelheden, kunnen de mogelijkheden tot optimalisatie worden bepaald.

Meer weten over de vergunningvoorschriften? Neem dan contact op met onze collega Ineke van den Oever.

2 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page