top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureMilan de Blok

Projectbezoek Delftse Bomenwijk en een afscheid

Op 27 oktober was het weer tijd om even achter het bureau vandaan te komen en tot de knieën in de modder te stappen. Op deze veldbezoekdag hebben een aantal geohydrologische specialisten van VHGM een bezoek gebracht aan de Delftse Bomenwijk, waar in een bestaande woonwijk een ambitieus duurzaam project ruimschoots onderweg is. In de Bomenwijk worden gefaseerd circa 150 aardgasvrije woningen gerealiseerd door middel van een gesloten bodemenergiesysteem (GBES). Het project wordt ontwikkeld door Vestia en uitgevoerd door Van Wijnen. Momenteel voert de firma Luinstra de boringen voor deze duurzame systemen uit.


Bij het ontwerp van de systemen is onder andere collega Bart Davids dicht betrokken geweest. Het project Bomenwijk vormde vooral qua beschikbare ruimte voor de werkzaamheden en de overlast voor de woningen die niet vernieuwd worden, en nog bewoond zijn, een fikse uitdaging. Een uitdaging die Bart niet uit de weg gaat. Want waar een wil is, is een weg. Zo heeft Bart de beschikbare ruimte optimaal weten te benutten door middel van een creatieve ruimtelijke indeling van de bronnen. Dit was niet alleen van belang voor het project zelf met alle klein collectieven in combinatie met grondgebonden woningen, maar ook met de bestaande gesloten systemen pal ernaast.


Het was voor de geohydrologische specialisten de eerste keer dat ze ‘live’ bij de boringen aanwezig waren. Hierdoor is een interessante link gelegd tussen theorie en praktijk. Met aan de ene kant de theoretische ontwerpprocessen die aan de basis van het werk staan, en aan de andere kant de gevolgen voor de technische en financiële haalbaarheid in het veld.

Dit is belangrijk, omdat er zo een groeiend begrip ontstaat tussen de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het proces van initiatief, ontwerp tot en met realisatie, dat de gehele branche ten goede komt.


Daarnaast gaan de processen van boring, het inbrengen van de lus en het afdichten van het boorgat met grout pas écht leven als je dit met eigen ogen hebt gezien. De onderstaande afbeeldingen geven een kleine sfeerimpressie van de werkzaamheden in de Bomenwijk.

Het project Bomenwijk was het laatste project uit een flinke lijst indrukwekkende projecten die Bart Davids bij VHGM heeft afgerond. Vanaf 1 december aanstaande gaat Bart aan de slag bij TNO binnen de afdeling onderzoek transitie fossiele brandstoffen. We zien Bart gaan met een lach en een traan, het is een fantastische kans en tegelijk een groot gemis binnen het team van VHGM. Bart, bedankt en het ga je goed bij je nieuwe avontuur bij TNO!


Ondanks dat wij als VHGM Bart moeten laten gaan, ontstaat er ook weer ruimte voor nieuw talent. Wellicht is dit voor jou een mogelijkheid om in de wereld van de energietransitie te stappen. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die de ambitie heeft zijn of haar steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de gebouwde leefomgeving.

  • Heb jij passie voor techniek en duurzaamheid?

  • Wil jij jouw kennis en ervaring toepassen in onze interessante en uitdagende projecten?

  • Wil jij samen met een betrokken team gezamenlijk met de klant werken naar een goed resultaat?

  • Voel jij ook dat de manier van energie opwekken anders kan?

  • Draag jij ook de missie uit dat de manier van energie opwekken gerechtvaardigd moet zijn tegenover mens en milieu?

  • Ben je van mening dat de beschikbaarheid van de bodem en (grond-) water een schaars goed is en dat de systemen die hiervan gebruik maken hier rekening mee dienen te houden?

Bij VHGM zijn wij van mening dat de huidige wijze van energieverbruik en uitstoot consequenties hebben. Hierdoor zullen we gedwongen worden duurzamer om te gaan met de hulpbronnen en grondstoffen die op aarde aanwezig zijn. Daarom willen wij bij het ontwerp van duurzame klimaatsystemen een grote bijdrage leveren aan het in standhouden van de natuur en de wereld. Hierbij ligt de focus erop dat, met name voor de gebruikers van de systemen, de voordelen maximaal ten goede komen. Comfort, gebruikersgemak en soliditeit van de installaties zijn hierbij essentieel.


Sta jij hier ook achter? Dan zijn wij op zoek naar jou!

  • Wij zijn op zoek naar een Werktuigbouwkundig Adviseur met passie voor innovatieve klimaattechnieken. Lees hier meer over deze vacature.

  • Of ben jij de projectleider die binnen een team van specialisten de uitdaging wil aangaan om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen met behulp van gesloten Bodemenergie. Klik hier om meer te weten over de Projectleider Gesloten Bodemenergie.

  • Misschien ben jij die specialist die als Geohydroloog zich graag vastbijt in multidisciplinaire klimaatvraagstukken? Benieuwd naar deze vacature? Lees hier meer welke skills jij nodig hebt om aan de slag te gaan bij VHGM.

Ook benieuwd wat VHGM kan betekenen voor jouw duurzame project? Samen met een betrokken team, bestaande uit verschillende disciplines, werken we met elkaar en met jou om een goed resultaat voor jouw project en omgeving te bereiken. Neem contact op door middel van telefoon (023) 584 11 22 of mail ons info@vhgm.nl


 

Download

Het Whitepaper: Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

Krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen Om de doelen van het Parijsakkoord te bereiken en gemeentes aardgasvrij te maken, is het essentieel om bodemenergie effectief te benutten. Een bodemenergieplan speelt een cruciale rol in het verduurzamen van wijken en biedt inzicht en richtlijnen, waardoor de transitie naar een energieneutrale gemeente wordt versneld. Het plan helpt ook bij het voorkomen van interferentie en overlapping van systemen in drukbevolkte gebieden. Lees meer in het whitepaper voor de volledige informatie over de kansen die bodemenergieplannen bieden. In het whitepaper wordt er inhoudelijk ingegaan op de volgende aspecten: 1. Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom? 2. Wat is een bodemenergieplan? 3. Waar moet het plan minimaal aan voldoen? 4. Wie zijn er bij betrokken? 5. Wat zijn de werkbare beleidsregels? 6. Wanneer kiezen voor een bodemenergieplan? 7. Wat is de rol van de gemeente? 8. Welke koppelkansen en samenwerken?17 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page