top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Paul Zwetslood - Duurzaamheid zit in zijn bloed

Duurzaamheid in zijn bloed

We zijn zeer enthousiast mede te delen dat Paul Zwetsloot ons team komt versterken. We hebben Paul leren kennen via de duurzaamheidskringen binnen onze gemeenten. In het verleden is Paul al zeer actief geweest om zijn eigen woning zelf duurzaam te bouwen en deze draad heeft hij nooit laten vallen. Als vrijwilliger is Paul actief binnen Stichting Bollenstreek Duurzaam en draagt geregeld ideeën aan om Nederland steeds meer te verduurzamen. Zijn gedrevenheid en ideeën werken aanstekelijk. Paul voegt de daad bij het woord met zijn motto ‘practice what you preach’.

Van klik tot samenwerking

In een gesprek met Paul dat we een paar maanden geleden hadden over de verduurzaming van enkele appartementencomplexen bleek er een klik te zijn. Het samen nadenken over duurzame initiatieven is voor ons wel weggelegd. De klik vormde zich tot een idee en daarna hadden we het al snel over een samenwerking. Wat kunnen we dan precies voor elkaar betekenen?

Oud? Jong van geest!

Ook al is Paul de 60 al gepasseerd, oud kun je hem zeker niet noemen! Zijn gedachten zijn juist jong en fris en daar gaat hij ons ook bij helpen. Paul geeft aan dat hij op deze leeftijd niet meer zo nodig hoeft, maar dat hij het een enorme uitdaging vindt om ons te helpen in marketingstrategieën. Hiervoor zal hij ook optreden als projectleider om zowel bestaande als nieuwbouwwijken te verduurzamen. Dit doet hij samen met de specialisten binnen ons team. Want dat is ook waar VHGM voor staat; samen.

13 views0 comments

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page