top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Ontwerpen van een WKO bron

Het ontwerp van een WKO bron moet aan verschillende eisen voldoen. Deze toetsingskaders zijn opgenomen in scope 1a en 2a van de BRL 11000 protocol 11001. Voor het maken van een juiste bron- en boorgatconfiguratie dient eerst scope 1a ‘Ontwerp van open bodemenergiesysteem’ uitgewerkt te worden en vervolgens scope 2a ‘Detail Engineering open bodemenergiesysteem’. Met de regelgeving omtrent de BRL staat het bronontwerp niet meer op standalone. Om te voldoen aan de ontwerpeis zullen overige onderdelen zoals bodem, energetisch, overige belangen, etc. ook uitgezocht moeten worden. Vooralsnog worden de vergunningaanvragen niet verplicht gesteld aan de eisen van de BRL 11000. De effectenstudie is een worstcase benadering en is zeker geen ontwerpdocument. Raadpleeg daarom altijd een adviseur die u kan bijstaan in het maken van een juiste bron- en boorgatconfiguratie.


VHGM kan gedeeltelijk of in zijn geheel scope 1a en/of 2a ontwerpen. Bij een gedeeltelijk ontwerp zullen slechts bepaalde delen van de scope worden uitgevoerd, het is noodzakelijk dat deze op elkaar worden afgestemd. Voor uitvoerende partijen kunnen wij scope 2a (detail ontwerp) uitwerken en voor opdrachtgevers/installateurs kunnen wij dit onderdeel controleren. Op basis van de vergunning wordt het ontwerp getoetst aan de hand van de gestelde randvoorwaarden.

7 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page