top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Ontwerp brandbronnen door VHGM

De laatste jaren hebben waterleidingbedrijven de capaciteit van de netwerken steeds verder verkleind. In het verleden werd vaak middels een standpijp door de

brandweer aangesloten op het drinkwaternet om dit water bij calamiteiten te gebruiken voor het blussen van een brand. Met het verminderen van de capaciteit worden opdrachtgevers gedwongen op een alternatieve manier aan water te komen. Dit gebeurt steeds vaker door de toepassing van een brandbron of brandput.

VHGM kan deze bron(nen) voor u ontwerpen volgens de eisen van de brandweer in uw veiligheidsregio. Naast het ontwerp kan VHGM voor u offertes aanvragen bij de hiervoor gespecialiseerde booraannemers. Vervolgens kunnen wij de prijsaanbiedingen beoordelen op volledigheid en prijs. U krijgt aansluitend een advies voor het benaderen van een partij om deze de brandbron te laten maken.

Heeft u interesse voor deze activiteit dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

2 views0 comments

Commentaires


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page