top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Onbalans Bodemenergie

Voor het in gebruik hebben van een open bodemenergiesysteem (OBES) moet een vergunning Waterwet aangevraagd worden. In deze vergunning staan eisen voorgeschreven voor het realiseren, het in gebruik hebben en beëindigen van een BES. Enkele belangrijke voorschriften die in deze vergunning staan zijn de hoeveelheid water die een systeem per uur of per jaar mag verplaatsen en of er een energetische balans – evenveel warmte als koude – aanwezig moet zijn na 5 jaar.


Omdat een vergunning voor een bodemenergiesysteem al in de voorbereidingsfase wordt aangevraagd, kan het voorkomen dat deze niet geheel strookt met de werkelijkheid. Dit heeft vooral te maken met de vraag vanuit de gebruikerskant waar mogelijk in een later traject wijzigingen in zijn gebracht. Hierdoor kan het zijn dat een systeem niet aan de eisen uit de vergunning voldoet. Er wordt bijvoorbeeld meer koude in de bodem geladen dan warmte waar in de vergunning uit is gegaan van een balanssituatie. Een wijziging aan de gebruikerskant ontstaat ook als er bijvoorbeeld een extra gebouw of een uitbreiding van een bestaand gebouw aangesloten wordt op het BES.


In eerste instantie is het altijd gewenst om een systeem zoveel mogelijk te optimaliseren, zodat het voldoet aan de vergunningeisen en het gebouw een prettig comfort heeft. Wanneer er geen andere opties voor optimalisatie meer mogelijk zijn, kan er gedacht worden om de eisen in de vergunning Waterwet te laten wijzigen. Eventuele mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het wijzigen van de vergunde waterhoeveelheden of het wijzigen van een energetische balans naar een koude overschot.


Om een vergunning te kunnen wijzigen zijn een aantal stappen van belang:


1. Hoe heeft het systeem de afgelopen jaren gedraaid?

Hierbij kan gedacht worden aan de hoeveelheid water die verpompt is, hoeveel energie er in de bodem geladen is en met welke temperaturen er is geïnfiltreerd. Met behulp van een modelberekening kan er vervolgens gemodelleerd worden hoe de thermische bellen vanaf het moment van ingebruikname in de bodem gevormd zijn.

2. Wat is de gewenste situatie?

Op basis van de gewenste situatie kan de modelberekening uitgebreid worden om te bepalen wat het effect van de wijziging is op de thermische en hydrologische effecten van het systeem.


3. Kan de vergunning gewijzigd worden?

Wanneer het bekend is wat de effecten van de wijziging zijn, kan bepaald worden of de vergunning gewijzigd kan worden. Er moet tijdens deze stap onder andere rekening mee gehouden worden dat de thermische bellen elkaar niet beïnvloeden en dat andere systemen niet negatief door de wijziging worden beïnvloed.


Wanneer blijkt dat er met de gewenste situatie te grote negatieve effecten ontstaan, is het aan te raden om het systeem bijvoorbeeld verder te optimaliseren, meer energie te laten regenereren of andere wijzigingen door te rekenen.


Wanneer blijkt dat er geen negatieve effecten optreden, dan is het mogelijk om de vergunningswijziging in te dienen. Voor het slagen van de aanvraag is het van belang om in het voortraject al contact op te nemen met het bevoegd gezag, zodat eventuele aanvullende eisen besproken kunnen worden.


VHGM heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het aanvragen van vergunningswijzigingen en weet dat dit soms een langdurig en gecompliceerd traject kan zijn. Wanneer u hierbij hulp kunt gebruiken, kunt u altijd contact met ons opnemen.

28 views0 comments

Comentários


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page