top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

NOM Renovaties goedkoper met uniek ontwerp

De koningin Emmastraat in Terborg.

Een straat zoals er in vele dorpen en steden te vinden zijn. De wijk is gebouwd in 1969. In een samenwerkingsteam van bedrijven is een uniek project tot stand gekomen. In dit project worden 12 woningen te voorzien van warmtepompen. De warmtepompen worden gevoed door 6 gesloten bodemenergiesystemen.


Bodemenergiesysteem

VHGM heeft het ontwerp gedaan voor de aanleg van dit bodemenergiesysteem. Het aanleggen van een bodemenergiesysteem voor bestaande woningen is een extra uitdaging omdat het lastiger is om te boren.

Er kan niet geboord worden onder de woningen zelf of lastig in een al aangelegde tuin. Voor dit project is gekozen om de boringen te plaatsen op gemeentegrond direct bij de woningen.

Er is gekozen om de 12 woningen aan te sluiten op 6 bodembronnen. 2 woningen met ieder een warmtepomp worden aangesloten op 1 bodembron. De bodembronnen worden daardoor meer belast dan bij een 1 op 1 bron.

Over het algemeen betekent dit dat de bodembronnen dieper geboord moeten worden om de woningen van gewenste hoeveelheid energie te voorzien.

Echter, wanneer er meerdere woningen aangesloten worden op één bodembron, wordt de totale te boren lengte toch minder. Initiële projecten laten zien dat er tussen de 10 en 30 % van de totale te boren lengte te besparen valt met deze methode.


Deze methode biedt enkele uitdagingen: – Er ontstaat extra ruimte; – Per bron is er extra energieafname – Project specifiek ontwerp


Doordat er meer afstand tussen de bodembronnen zal zijn, is er minder sprake van interferentie tussen deze bronnen. Ook spelen de temperatuurwisselingen aan het oppervlakte minder een rol. Bij een diepere bron treedt het effect dat de bovenste 5 tot 15 meter van de bodembron minder efficiënt warmte uitwisselt met de rest van de lus, een minder grote rol.

Extra belasting betekend dat de lusvloeistof meer temperatuurverschil zal ondervinden tijdens langdurige energievraag.


Ontwerp

Wij onderzochten dit bij deze casus en kwamen tot de conclusie dat dit effect minder is dan verwacht. Er is meer warmte transport van de vloeistof in de bron. Hierdoor wordt het water turbulenter en turbulenter water levert een betere warmte-uitwisseling met de bodem op. Beperkingen van deze methode zijn gebieden waarin een boorgatdiepte beperking geld, en warmtepompen die niet voldoende opvoerhoogte hebben om te compenseren voor de hogere stroomsnelheid door de extra belasting.


Ontwerp uitwerking

Vele projecten hebben te maken met een gebrek aan oppervlakte. Dit kan komen door bestaande of aan te leggen palen en leidingen, of gewoonweg een klein oppervlakte (denk aan appartement gebouwen). In deze gevallen zou geconcludeerd kunnen worden dat er niet genoeg ruimte is om een gesloten bodemenergiesysteem te realiseren. Door minder boringen te plaatsen ten opzichte van de hoeveelheid woningen kunnen er nog steeds goede ontwerpen gemaakt worden.


Hieronder volgt het bericht wat onze partner Itho Daalderop onlangs plaatste:


NOM renovaties tot 40% goedkoper door Transformatie Light

Woningcorporatie Wonion uit Ulft heeft de primeur; een fors goedkopere NOM-renovatie door toepassing van het ‘Transformatie Light’ concept. Hierbij wordt de bestaande woning zo goed mogelijk geïsoleerd en kierdicht gemaakt. Ook wordt de Itho Daalderop bodemwarmtepomp WPU toegepast en worden meerdere woningen op één bodemlus aangesloten. De slimme upgrade van de bestaande woningschil in combinatie met de best presterende warmtepomp in de markt, zorgen ervoor dat bij opschaling NOM-renovaties tot wel 40% goedkoper worden.

Dit project is voor Wonion mogelijk gemaakt door: De Variabele, Eco-well, Itho Daalderop, Lenferink Schilders Afbouw en Vastgoedonderhoud, VHGM en Wassink Installatie.

 

Download

Het Whitepaper: Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

Krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen Om de doelen van het Parijsakkoord te bereiken en gemeentes aardgasvrij te maken, is het essentieel om bodemenergie effectief te benutten. Een bodemenergieplan speelt een cruciale rol in het verduurzamen van wijken en biedt inzicht en richtlijnen, waardoor de transitie naar een energieneutrale gemeente wordt versneld. Het plan helpt ook bij het voorkomen van interferentie en overlapping van systemen in drukbevolkte gebieden. Lees meer in het whitepaper voor de volledige informatie over de kansen die bodemenergieplannen bieden. In het whitepaper wordt er inhoudelijk ingegaan op de volgende aspecten: 1. Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom? 2. Wat is een bodemenergieplan? 3. Waar moet het plan minimaal aan voldoen? 4. Wie zijn er bij betrokken? 5. Wat zijn de werkbare beleidsregels? 6. Wanneer kiezen voor een bodemenergieplan? 7. Wat is de rol van de gemeente? 8. Welke koppelkansen en samenwerken?7 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page