top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Natuurlijk samenspel

Op vrijdag 8 maart betraden wij met ons hele team het land van de planten en dieren. Dit teamuitje stond in het teken van ‘natuurlijk samenspel’ dat plaatsvond in Artis in Amsterdam.

Onder begeleiding van zoöloog, psycholoog en bedrijfskundige Eric de Blok (Natuurvisie) zijn we uitgedaagd om onze organisatie, en met name het samenwerken, te spiegelen aan de natuur. Maar omdat samenwerken een beetje een negatieve lading heeft, noemt Eric dit ‘samenspel’ aangezien dit in de natuur ook zo gebeurt. Samenspel omdat je er zin in krijgt, het leuk is en vooral omdat je fouten mag maken tijdens spel. Veel dieren die goed samenspelen kennen ook spel.


Aan de hand van een dozijn verhalen bij dieren en planten hebben we de onderliggende principes van samenspel ontdekt. Hierbij is steeds vertaald op welke wijze het principe speelt binnen een organisatie. Op deze manier zet het samenspel van de natuur je aan het denken of dit thema binnen jouw organisatie ter sprake komt en of hier nog verbetering in zit.


Als voorbeeld:

Er wordt vaak gedacht dat dieren een gezamenlijk doel hebben en dat dit doel noodzakelijk is voor een goede samenwerking. Eric denkt hier anders over: ‘samenspel staat niet synoniem voor een gezamenlijk doel’. Neem als voorbeeld de savanne dieren. Er is niet zozeer een gezamenlijk doel, het is eerder dat ieders belang wordt gediend (niet wordt geschaad). Zodra het samenspel namelijk om een gezamenlijk doel gaat en deze valt weg of wordt behaald, dan zakt het samenspel ook vaak weg. Maar wanneer we elkaars belang kennen binnen een organisatie en daar gehoor aan geven, dan zal het behalen/ wegvallen van een gezamenlijk doel het samenspel niet of nauwelijks beïnvloeden. Dit is iets wat wij met opdrachtgevers ook graag nastreven.


Onze recensie voor Eric van Natuurvisie:

Middels de inspiratiewandeling over samenspel heeft Eric ons weten uit te dagen om onze organisatie te spiegelen aan de natuur. Op een leuke manier laat Eric je nadenken over hoe het er binnen jouw organisatie aan toegaat en geeft daarbij leuke en interessante voorbeelden uit de natuur.


Een aanrader voor iedere organisatie!


3 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page