top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Mag ik een “bodem”warmtepomp?


U overweegt gebruik te maken van de bodem om uw (toekomstige) warmtepomp te voeden, en u vraagt zich af of dit wel kan en of dit wel mag? Voor deze vragen maken wij bij VHGM bijna dagelijks ‘eerste scans’. In deze scans wordt onderzocht of het mogelijk is een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) aan te leggen in bijvoorbeeld uw tuin.

De scan richt zich op het onderzoek naar de juridische restricties die gelden in een bepaald gebied, en dat kunnen er nogal wat zijn. Per thema onderzoeken wij of dit voor het geselecteerde gebied geldt, waarbij moet worden gedacht aan: maximale boordiepte, archeologische waarden, verontreinigingen, etc. Uit de scan volgt een beknopte rapportage waarbij per thema wordt aangegeven of er belemmeringen zijn en zo ja, wat ermee gedaan dient te worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een aanvullende vergunning benodigd is en dat is natuurlijk wel iets dat u van tevoren wilt weten.

Voor een eerste check kunt u zelf de website www.wkotool.nl raadplegen. En heeft u toch nog twijfels over de mogelijkheden voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem dan raden wij aan een eerste scan uit te laten voeren.

9 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page