top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Lekkage kelder, Weert

Voor het Sint Jans Gasthuis in Weert is VHGM ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren naar de werking van de bestaande 4 bronnen. De huidige twee doubletten kunnen door de plaatselijke omstandigheden niet voldoen aan het gewenste debiet. Als oplossing is door ons een derde doublet ontworpen waarvoor wij ook de vergunning hebben aangevraagd. Binnenkort worden de twee bronnen er bij geboord tot een diepte van ca. 100 meter. Wij zullen de begeleiding van de boringen verzorgen en het definitieve ontwerp op locatie maken.


Deze week zijn de huidige bronnen gekeurd op basis van een zand- en slibhoudendheidsmeting. Om de zandhoudendheid te meten stroomt het water langs een zeefnet dat het sediment uit het onttrokken grondwater opvangt. Om de hoeveelheid slib te meten wordt gebruik gemaakt van ons MFI-apparaat.

2 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page