top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureMilan de Blok

Kennismaking met Bodemenergie

Aan de Gonnetstraat in Haarlem is een historisch project van start gegaan. In dit vergeten stukje binnenstad, dat in de 17e eeuw ontstond als de centrale spil in de laken- en verfhandel van Haarlem, vond men het iconische Van Duyvenbodegebouw en het karakteristieke rood-bakstenen Haarlemse Allergenen Laboratorium. Anno 2021 wordt deze locatie door de HBB groep omgevormd tot een levendige mix van wonen, werken en ontspannen, mét een groene insteek.

Het project aan de Gonnetstraat omvat de realisatie van circa 100 woningen, zowel in de sociale huur- en koopsector als in de hogere prijsklassen. Het complex op nummer 22 zal worden teruggebouwd in dezelfde vorm als het voormalig ‘Van Duyvenbodegebouw’, waardoor de culturele identiteit bewaard blijft. Naast een reeks aan groene voorzieningen, waaronder groene daken, zullen alle 100 woningen zonder gasaansluiting worden gerealiseerd; er wordt gebruik gemaakt van duurzaam opgewekte energie afkomstig uit de bodem in de vorm van een warmte-koude opslag (WKO) systeem. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang, en VHGM is recent op locatie geweest om de boring te begeleiden.


Rondleiding in de wereld van de energietransitie

Het systeem dat wordt gerealiseerd is een zogenaamd ‘doublet’ systeem, een systeem dat uit een aparte warme en koude bron bestaat. Er worden, met een tussenafstand van 95 meter hemelsbreed twee verticale schachten geboord tot een diepte van 163 meter onder het maaiveld. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van grondwater dat, afhankelijk van de behoefte op dat moment, wordt opgewarmd of gekoeld. Vanuit de gebouwen wordt grondwater in de bron naar beneden gepompt, waarna het via de filters van het bodemenergiesysteem in de bodem infiltreert en hier vervolgens opwarmt of afkoelt, en weer omhoog gepompt wordt. Vervolgens wordt de temperatuurwinst middels moderne technieken in de warmtepomp vergroot van enkele graden tot bruikbare temperaturen voor verwarming en warm tapwater.


Feeling bij de praktijk

Bij VHGM vinden we het belangrijk dat onze collega’s feeling krijgen en houden met de praktijk. Een locatiebezoek hoort dan ook bij het op peilhouden van specialistische kennis en het creëren van betrokkenheid bij een project zoals de Gonnetstraat te Haarlem. Dit keer is door ingenieur Stef van Harlingen een rondleiding over het terrein georganiseerd waar onderstaande foto’s een kleine impressie van geven. Wederom een stap vooruit in de energietransitie!


Milan de Blok – Junior Specialist Geohydrologie – is per 1 juli 2021 werkzaam bij VHGM en heeft deze korte impressie geschreven.


Voor meer informatie over het project aan de Gonnestraat of een eigen project dat duurzaam gerealiseerd moet worden? Neem dan contact op met VHGM: info@vhgm.nl of bel 023 – 584 11 22.9 views0 comments

תגובות


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page