top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Kelder onder (nieuwe) woning

Aanleg kelder beneden de grondwaterstand

De markt trekt al weer enige tijd aan en dat is goed terug te zien in de aanvragen. Veel particulieren besluiten hun (nieuwe) woning te voorzien van een kelder, met als uitdaging de hoge grondwaterstand in ons mooie kikkerlandje. Dit wordt veelal via een aannemer gespeeld die samen met de constructeur een plan voor de bouw maakt. Helaas wordt hierbij het grondwater nog wel eens over het hoofd gezien, terwijl dit een zeer belangrijke factor is in de uitvoering.


‘Waarom kan dat niet gewoon worden weggepompt?’

Voor het verpompen van grondwater dient contact opgenomen te worden met het desbetreffende Waterschap. Hoewel er nog geen verplichte richtlijnen wettelijk zijn vastgelegd, worden door verschillende Waterschappen eisen uit deze zelfde richtlijnen gesteld. Het gaat hier om de BRL12000 waarbij protocol 12010 over het voorbereiden van een vergunning gaat. De Waterschappen eisen dit omdat het onttrekken van grondwater enorme gevolgen kan hebben op het project of de omgeving. Hierdoor zijn allerlei invloeden denkbaar: van zetting van gebouwen in de omgeving, aantrekken van verontreinigingen tot het laten rotten van houten funderingspalen.


Dit, terwijl de keuze van bemalen van grote invloed kan zijn op de wijze van het bouwen van de kelder. Het waterschap wil dat zo min mogelijk water wordt verpompt om omgevingsrisico’s te verminderen. Mede hierdoor wordt nog wel eens voor een (te) dure werkwijze gekozen, zoals het plaatsen van een gesloten damwandkuip.


Door in het voortraject een bemalingsadvies op te laten stellen kan voortijdig worden aangegeven welke uitvoeringsmethoden haalbaar zijn. Hierdoor wordt een goed overzicht verkregen van de kosten en risico’s.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick van Harlingen

3 views0 comments

Kommentare


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page