top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Kantoren 'Paris Proof'

Het afgelopen najaar zijn er in de energiebesparingsbranche tal van congressen en bijeenkomsten gehouden. Kernwoorden zijn Paris Proof, Gasloos, BREEAM, Energielabels en All Electric. Al deze initiatieven zijn tot stand gekomen om het energieverbruik (en daarmee de CO2 emissie) van kantoren aanzienlijk te beperken. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een investering nodig van gebouweigenaren. Maar het biedt ook kansen! Vastgoedbedrijven maken hun kantoren hierdoor aantrekkelijk voor de toekomst. Met name door de verschuiving die optreedt waarbij steeds meer werknemers en werkgevers bewust kiezen voor het werken in een duurzaam verwarmd en gekoeld gebouw.


Het Paris Proof maken van kantoren richt zich op de situatie waarbij een kantoor per vierkante meter nog maar 50 kWh/jaar aan energie nodig heeft voor verwarmen en koelen. Dit moet het totale verbruik zijn, inclusief gebruikersenergie. De wat oudere kantoren zitten nog rond de 200 kWh/m²/jaar, wat betekent dat er een enorme energiebesparing gerealiseerd wordt. Dit vraagt om een investering waarbij in Parijs is afgesproken dat dit pas in 2050 gerealiseerd moet zijn voor alle kantoren. Paris Proof is een DGBC benadering, Parijs was echter niet zo concreet. Je kunt wel zeggen dat deze aanpak leidt tot CO2 neutrale kantoren, wat wel een afspraak is uit Parijs.


Om te komen tot een 100% score is het van belang om nu al te starten met de verduurzaming van kantoren. Vooral waar sprake is van nieuwbouw of een ingrijpende renovatie. Vanaf 1 januari 2023 (let op! Dit is over 4 jaar) wordt een minimaal C-label verplicht, per 2030 wordt het A-label verplicht. Voor het kunnen realiseren van een kantoor met een A-label (ca. 80 kWh/m²/jaar energieverbruik) is het gebruik van bodemenergie, eventueel in combinatie met warmte- en koudenetten, gebruik van zonne-energie, water en/of lucht een must. Uiteraard naast het aanzienlijk verbeteren van de schil van een gebouw om de transmissie te verminderen.


Met de toepassing van een bodemenergiesysteem wordt een grote stap gezet bij de verduurzaming van kantoren met als winst veel lagere energiekosten en een prettig klimaat in de kantoren. VHGM werkt aan de plannen en de ontwikkeling voor de verduurzaming bij kantoren. Dit doen wij voor opdrachtgevers, overheidsinstellingen en aannemers. Wij kunnen daarin het complete ontwerp verzorgen voor zowel het ondergrondse als bovengrondse deel inclusief alternatieve/regeneratieve energieopwekkingssystemen. Naast het ontwerp verzorgen we alle benodigde vergunningen en begeleiden we de werkzaamheden in de uitvoering middels projectmanagement. We ondersteunen en ontzorgen onze klanten.

Recensie klant

“Van Harlingen is voor Schouten Techniek een betrouwbare partner die ons al vele jaren ondersteunt met het ontwerpen van open bronsystemen. Wij ervaren VHGM als een prettig bedrijf dat snel schakelt en zeer betrokken deelneemt aan onze WKO projecten. In onze samenwerking komen wij gezamenlijk tot de beste prijs/kwaliteit verhouding waarin onder andere de prestatie en betrouwbaarheid van het bronsysteem een grote rol speelt. Van Harlingen heeft ook voor het project Slachthuisterrein te Haarlem aan ons projectteam deelgenomen. Naast het maken van de effectenstudie en het bronontwerp hebben zij ook de uitvoering op locatie op een succesvolle wijze begeleid. Daarnaast heeft VHGM voor ons overleg gevoerd met de gemeente en hebben wij toestemming gekregen om het benodigde leidingwerk onder de openbare weg door te mogen leggen.”

7 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page