top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Kansen TEO

Energie uit oppervlaktewater

Nederland beschikt over een groot aantal grachten. Een deel daarvan is verouderd en moet worden gerenoveerd. Zo ook de grachten van de Laakhaven in Den Haag. De kademuren waren hier al meer dan 100 jaar oud en hoognodig aan vervanging toe. De gemeente heeft opdracht gegeven aan de aannemer Beens om de kademuren te vervangen.


Waldo

Aan de Calandkade liggen echter ook twee projecten van VHGM. Een van de projecten is het bestaande Waldo City, dat beschikt over een oppervlaktewatersysteem in combinatie met een bodemenergiesysteem. Het andere systeem van Waldo Calandkade wordt nog ontwikkeld en vindt plaats vlak na de vervanging van de kade. Ook wordt dit gebouw in zijn warmtebehoefte voorzien van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met een open bodemenergiesysteem.


In opdracht van Eteck en Schouten Techniek heeft VHGM de vergunningen aangevraagd, het ontwerp gemaakt en de coördinatie uitgevoerd voor de TEO systemen. Nathan Projects heeft het detailontwerp gemaakt en de werkzaamheden uitgevoerd voor Waldo City. Tevens voert Nathan de werkzaamheden uit voor Waldo Calandkade waarbij VHGM de uitvoeringsbegeleiding verzorgt.


Kansen

De vervanging van een kade kan worden gezien als een kans zodat in de toekomst de aanleg van oppervlaktewatersystemen vereenvoudigt. Door tijdens de aanleg van de nieuwe kade alvast flenzen met groffilters aan te brengen, kunnen deze later worden gebruikt voor het innemen en terugbrengen van oppervlaktewater voor energiewinning.8 views0 comments

Commentaires


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page