top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Kaageiland

Op Kaageiland heeft onze opdrachtgever een speciaal project ontwikkeld waarbij vier gebouwen zijn voorzien van een duurzaam bodemenergiesysteem. Deze prachtige gebouwen liggen verspreid over het Kaageiland en hebben ieder een eigen functie. De namen van de gebouwen zijn met een mooie woordelijke speelsheid bedacht en heten: bezinningscentrum ‘De Stαl’, de pastorie, het postkantoor en het logeerhuis. Daar springt het logeerhuis ‘KaagErvaaring’ uit, welke momenteel dienst doet als logeerhuis voor mindervaliden. Meer informatie over dit prachtige initiatief leest u hier http://www.destalopdekaag.nl/ en over de fluisterboot :http://kaagervaaring.nl/.


Voor de energievoorziening wordt gebruik gemaakt van een monobron volgens het principe van recirculatie. VHGM is betrokken bij het gehele vergunning- en ontwerptraject en het begeleiden bij de realisatie en zorgen voor kwaliteitsborging.


Door het bodemenergiesysteem in combinatie met vier afzonderlijke warmtepompen wordt de uitstoot van CO² aanzienlijk gereduceerd. Kijk voor de technische informatie bij onze projecten https://www.vhgm.nl/projecten.
3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page