top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Gonnetstraat, Haarlem

“Mooie stap in de herontwikkeling van de Gonnetbuurt te Haarlem ‘HBB GROEP huisvest DOPPER”


Dit kopte de HBB groep in een persbericht in september 2020.


Nabij het Centraal Station in Haarlem worden het voormalig gebouw van Van Duyvenbode en het complex van het Haarlems Allergenen Laboratorium (HAL) herontwikkeld.


Projectontwikkelaar HBB en het bedrijf Dopper willen op de locatie een eigentijds woon-/werkplein realiseren, bestaande uit verschillende soorten woningen, ateliers en horeca. Daarnaast is Dopper voornemens om het oude HAL-gebouw te betrekken als kantoorruimte.


Het doel is om het hele project aardgasloos te gaan uitvoeren. De HBB groep heeft VHGM gevraagd om voor de locatie een bodemenergiesysteem te ontwerpen. Met het bodemenergiesysteem wordt in de zomer warmte opgeslagen welke in de winter gebruikt kan worden voor verwarming van de gebouwen. Op deze manier worden cv-ketels overbodig. Naast het verwarmen van de gebouwen wordt het systeem zo ontworpen dat er in de zomer gekoeld kan worden met behulp van koude uit de bodem.


Op basis van onze eerste haalbaarheidsstudie blijkt dat een open bodemenergiesysteem met 2 bronnen op deze locatie het meest geschikt is. Op deze manier kunnen alle gebouwen van het complex voorzien worden van voldoende warmte en koude van het bodemenergiesysteem.


Het ontwerp gaat dus uit van 2 bronnen. Eén voor het opslaan van warm water en één voor het opslaan van koud water. Bij warm water gaan we uit van temperaturen tussen de 15 tot 18 °C en bij koud water ligt de temperatuur tussen 7 en 9 °C. Een goed ontwerp en beheer zorgt voor een optimaal systeem met een goed rendement.


De woningen, in totaal zijn er 84 gepland, krijgen een eigen elektrische water-water warmtepomp. Met deze water-water warmtepomp wordt het laagtemperatuur water vanuit de warme bron opgewaardeerd tot de gewenste temperatuur om de woning van warmte te voorzien. De temperaturen in de warme bron zijn relatief laag. De water-water warmtepompen werken efficiënt en leveren een goed remdement voor verwarming en tapwater.


Voor de koeling van de gebouwen kan de koude direct, zonder tussenkomst van de warmtepomp, geleverd worden vanuit de bron. Voor koeling is dus louter het pompsysteem actief. Koeling gaat waarschijnlijk de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen. Een systeem waarbij koeling beschikbaar is met slechts de inzet van een pomp is in vergelijking met andere koelsystemen een zeer energiezuinige wijze van koelen.


Door op deze manier gebruik te maken van bodemenergie besparen de gebouwen energie en vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk vergeleken met een situatie wanneer uitgegaan wordt van, met gas gestookte, cv-ketels. Het combineren van gebouwen met verschillende type gebruiksfuncties en energieprofiel past perfect bij bodemenergie. Warmte en koude kan tussen de gebouwen uitgewisseld worden en wat tekort of teveel aanwezig is, dat wordt opgeslagen.


Hieronder een impressie van de gebouwen:

Wilt u meer weten over dit project of over de inzet van bodemenergie in uw omgeving?

Neem dan contact op met VHGM.

18 views0 comments

Kommentare


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page