top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

FIEB, Den Haag

Frank is een Binck

Op het voormalig industrieterrein de Binckhorst in Den Haag wordt een nieuwe stadswijk ontwikkeld met een woon- en werkfunctie. Het gebied is gelegen nabij het centrum en wordt omsloten door aan de ene kant het spoor en aan de andere kant het water de Trekvliet met 3 binnenhavens. Eén van de projecten die in deze wijk wordt ontwikkeld is het complex “Frank is een Binck” (FIEB).


Het complex zal bestaan uit een begane grond met daarboven drie woontorens; De Toren, De Schijf en het Van Klingeren Paviljoen. In het complex komt ruimte voor woningen, horecagelegenheden en creatieve bedrijven. Bijzonder aan het project is dat de stalen constructie van de voormalige jeugdherberg Ockenburgh in het Van Klingeren Paviljoen wordt hergebruikt. Naast het hergebruiken van materialen wordt het gebouw ook energiezuinig en klimaatbestendig ontworpen.


Bodemenergie

De verwarming en koeling van FIEB zal worden geleverd via een duurzaam bodemenergiesysteem. Doordat er in De Binckhorst op grote schaal gebruik gemaakt gaat worden van bodemenergie is er een Bodemenergieplan opgesteld. Dit bodemenergieplan moet ervoor zorgen dat de totale potentie van de bodem wordt gebruikt en dat systemen elkaar niet negatief gaan beïnvloeden. Om dit te bereiken zijn er voor zowel open als gesloten bodemenergiesystemen regels opgesteld.


Hierdoor zijn gesloten bodemenergiesystemen alleen toegestaan in het eerste en tweede watervoerende pakket en mogen open bodemenergiesystemen alleen in het derde watervoerende pakket worden gerealiseerd. Ook is er een strokenpatroon vastgelegd, waarop is aangegeven waar de warme en koude bronnen van open bodemenergiesystemen zijn toegestaan.

Voor FIEB wordt momenteel een open bodemenergiesysteem ontworpen voor de verwarming en koeling van het gebouw. Het systeem zal bestaan uit een warme en een koude bron, waarmee ca. 100 m³ grondwater per uur kan worden onttrokken en geïnfiltreerd.


Advies op maat

De energiecentrale voor het bodemenergiesysteem is ontworpen door Duurzaam aan de Zaan in combinatie met Smits van Burgst. Op basis van deze gegevens maakt VHGM het ontwerp van het grondwatersysteem en worden de effecten berekend voor de vergunning Waterwet. Daarnaast heeft VHGM een actieve rol in het bepalen van de bronlocaties op openbaar terrein en wordt er meegedacht in eventuele toekomstige aansluitingen.

5 views0 comments

Σχόλια


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page