top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Energie besparen met Bodemenergie

De keuze voor een bodemenergiesysteem is niet altijd gemakkelijk. Het is immers een grote investering en het systeem moet een lange periode meegaan. Een belangrijk punt om toch voor duurzame verwarming en koeling te kiezen, is dat er veel energie en CO2 mee bespaard kan worden. Een bijkomend voordeel is dat de gemaakte kosten kunnen worden terugverdient met de besparingen die het systeem weer oplevert.


Maar hoeveel energie kan er nu eigenlijk bespaard worden met een bodemenergiesysteem?


Aan de hand van een voorbeeld proberen wij hier iets meer inzicht in te geven:

De besparingen van een BES worden voornamelijk gehaald uit het feit dat er geen conventionele gasketel of koelmachine nodig is voor de verwarming en koeling van een gebouw. In de zomer wordt er namelijk warmte opgeslagen, dat vervolgens in de winter weer gebruikt kan worden. Gedurende de winter wordt er juist koude opgeslagen, dat weer in de zomer gebruikt kan worden voor koeling. Met het circuleren van het medium en het opwaarderen van het medium naar de desgewenste temperatuur, verbruikt het systeem wel elektriciteit.


Over het algemeen kan gesteld worden dat met het gebruik van een open bodemenergiesysteem tijdens het koelen 50 tot 80% aan energie bespaard kan worden en tijdens het verwarmen 30 tot 50%. Een gesloten bodemenergiesysteem daarentegen kan zowel tijdens verwarmen als tijdens het koelen een energiebesparing van 30 tot 50% opleveren (Bodemenergie NL).


Het bodemenergiesysteem van een groot project in Leidschendam heeft bijvoorbeeld in 2016 vanuit de bodem ongeveer 470 MWh aan warmte geleverd en 100 MWh aan koude. Als er wordt uitgegaan dat de warmtepomp een COP van 4 haalt, dan resulteert dit ongeveer in een primaire energiebesparing van 465 MWh ten opzichte van een conventionele installatie. De energiebesparing van deze installatie bedraagt 52.945 m³ aan aardgasequivalenten. De vermindering van de emissies bedragen dan 95.301 kg CO2 en 106 kg NOx.


Bodemenergie is niet alleen interessant voor grote projecten; het is ook goed toepasbaar in kleinere projecten, zoals woningen. Voor woningen wordt vaak gekozen voor gesloten bodemwarmtewisselaars. Een gesloten bodemenergiesysteem voor een vrijstaande woning in Amersfoort onttrekt bijvoorbeeld tijdens de winter 14 MWh aan energie en 4 MWh in de zomer. Wanneer er wordt uitgegaan dat deze installatie 1500 vollasturen voor de verwarming en 800 vollasturen voor de koeling draait, dan levert dit systeem bodemzijdig een jaarlijkse energiebesparing op van 16,8 MWh aan primaire energie ten opzichte van een conventionele installatie. In vergelijking, een conventionele gasketel zou voor deze woning ongeveer 22,1 MWh aan primaire energie verbruikt hebben.


Uit bovenstaande blijkt dat een bodemenergiesysteem zeker voordelen biedt voor het besparen van energie en broeikasgassen. Wij als VHGM kunnen u helpen met het ontwerp, het beheer en de monitoring van uw systeem. Zodat u optimale besparingen kunt realiseren.

5 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page