top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Een beter klimaat begint bij jezelf

11 april 2017 vond er weer een themabijeenkomst plaats vanuit de branchevereniging BodemenergieNL. Ditmaal ging de bijeenkomst over de renovatie van gebouwen in de utiliteit en gebouwen op bedrijventerreinen. Hierbij kwam steeds de vraag naar boven hoe men bedrijven er toe aan kan zetten om een duurzame renovatie te realiseren met behulp van bodemenergie. Een antwoord vanuit het publiek was dat bedrijven hun geld willen investeren in de bedrijfsprocessen en niet in het verduurzamen van hun bedrijf met betrekking tot uitstoot van CO2. Een ander reageerde dat er daarom vanuit de wet een strikter duurzaam beleid moet worden nageleefd, waarbij natuurlijk het klimaatakkoord werd aangehaald.


Om ervoor te zorgen dat het klimaatakkoord ook maar enigszins wordt aangehouden kunnen wij als VHGM gelukkig ons steentje bijdragen. Dit hoeft zeker niet te betekenen dat we pas hoeven te handelen wanneer de wet dit verplicht maakt. Uiteraard kunnen we wel druk uit blijven oefenen op het aanpassen van het beleid om te verduurzamen, bijvoorbeeld door de kwaliteit van bodemenergiesystemen te waarborgen met behulp van de voorschriften uit de BRL en zo de overheid te overtuigen door middel van goedwerkende systemen.


Een andere manier om duurzaamheid te bevorderen is via het verspreiden van kennis. Bijvoorbeeld door de mens zelf bewust te laten worden van het klimaat en de rol die ieder hierin heeft, waardoor een ieder hier meer verantwoordelijkheid in zal nemen. Bij een gebrek aan deze kennis en bewustwording zullen namelijk oude patronen zich blijven herhalen. Uiteraard geldt dit niet alleen voor het prachtige vak Bodemenergie maar overal waar jouw steentje aan kan worden bijgedragen.

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page