top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

De onrendabele piek

Onrendabele piek

Het Energieakkoord wordt volop aangegrepen en we lijken ons daarmee steeds bewuster te worden van onze CO2 voetafdruk. In verschillende media is het bouwen van gasloze wijken een hot item. Dit wordt mede veroorzaakt door de aangekondigde wijzigingen in de Elektriciteitswet en Gaswet. Hierin staat onder andere beschreven dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 zal worden geschrapt. Deze maatregel zal ertoe leiden dat het gemakkelijker wordt om nieuwbouwprojecten gasvrij te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn van belang om het dichtdraaien van de gaskraan mogelijk te maken en daarnaast sluit de ambitie van de regering ook aan op de Europese doelstellingen om in 2020 alle nieuwbouwwoningen “Bijna Energieneutraal” te realiseren.


Bodemenergie

Voor het ontwikkelen van gasloze wijken zijn er verschillende duurzame concepten die ingezet kunnen worden. Hierbij is belangrijk dat de woningen zijn voorzien van goede isolatie en dat er gebruik gemaakt wordt van ‘All electric’ apparaten, waaronder natuurlijk de warmtepomp. Deze kan op verschillende ‘bronnen’ worden aangesloten waarvan bodemenergie in de vorm van koude- en warmteopslag een uitstekende oplossing is.


Hoe werkt dat precies?

Ieder gebouw heeft zijn jaarlijkse warmte- en koudevraag. Deze wordt berekend aan de hand van een jaarbelastingduurkromme, waarbij het gemiddelde wordt genomen van de voorgaande jaren. In combinatie met de factoren van het gebouw kan daarmee een transmissieberekening worden opgesteld. Op basis hiervan wordt een warmtepomp geselecteerd. Het formaat van de warmtepomp en het leveringsaandeel spelen hierbij een grote rol. Wanneer de warmtepomp namelijk op 40% van het totale vermogen wordt uitgelegd, dan kan deze circa 96% van de jaarlijkse warmtevraag leveren, zoals te zien is in onderstaand figuur. Voorheen werd de overige 4% aangevuld met piekketels om tijdens de écht koude winters voldoende warmtevermogen te hebben om het comfortabel te houden in de woningen. Bij het gasloos maken van een project zou het vermogen van de warmtepomp 2 keer zo groot moeten worden, inclusief het bodemenergiesysteem. Dit betekent dat er een verdubbeling optreedt van de investeringskosten. Dit is natuurlijk onwenselijk, waardoor er andere oplossingen worden bedacht om het toch rendabel te maken.


Mogelijkheden

Daarom wordt er gekeken naar oplossingen om bodemenergie te combineren met andere energiebronnen om die pieklast te kunnen dragen en gasloze aansluitingen te kunnen maken. Er zijn hiervoor enkele bestaande concepten die al veelvuldig worden ingezet in Nederland. Dit vereist specialistische kennis waarbij veelal partijen vanuit verschillende disciplines een samenwerking aangaan om hun kennis te bundelen. En daar is VHGM volop mee bezig.


Kansen

Naast de huidige technische mogelijkheden zijn er ook nieuwe technieken in ontwikkeling, maar ook bestaande technieken worden innovatief ingezet en gecombineerd met bodemenergie. Enkele daarvan zijn: oppervlaktewatersystemen, droge koelers, buffertanks, zonneboilers, etc. Voor ieder project zal dit specifiek moeten worden uitgezocht aangezien verschillende factoren meespelen. Maar doordat er steeds meer verschillende methoden bijkomen, betekent het dat er voldoende kansen zijn voor de overheid en het bedrijfsleven om in te steken op het gasloos maken van de woningbouw. VHGM helpt u graag met het uitdenken, ontwerpen en coördineren van deze concepten.

6 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page