top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

City Post, Zwolle

Transformatie City Post

Aan de Westerlaan in Zwolle wordt door DC Vastgoed het voormalige TPG-Post Expeditie Knooppunt getransformeerd naar een modern, duurzaam en hoogwaardig multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw.

Het gebouw ligt pal langs de spoorlijn en dichtbij het NS-station, midden in de spoorzone. Het huidige gebouw afkomstig uit de jaren zeventig wordt volledig gerenoveerd en bestaat uit een deel hoogbouw en een deel laagbouw.


Gasloos

Het complex krijgt onder andere nieuwe gevels, gaat beschikken over ca. 170 inpandige parkeerplaatsen waarvan het grootste gedeelte ondergronds, wordt voorzien van een hemelwaterinfiltratiesysteem en een gasloos klimaatsysteem.

Een bodemenergiesysteem bestaande uit 1 warme en 1 koude bron met een ontwerpdebiet van 110 m³/h zal de warmtepompen voeden om het complex gasloos te kunnen verwarmen en koelen. Voor de aanleg van de bronnen is een ontheffing verkregen voor het boren van de bronnen in de boringvrije zone, tot 85 meter diepte.


Ontwerp VHGM

Naast het verzorgen van het ontwerp en de vergunningen van het bodemenergiesysteem, heeft VHGM ook het ontwerp van de hemelwaterinfiltratie en het ondergronds deel van de sprinklerbron verzorgd. Op deze manier heeft de opdrachtgever de werkzaamheden bij 1 adviseur liggen wat de communicatie bevordert. Daarnaast ondersteunen wij de opdrachtgever door middel van het schrijven van uitvraagspecificaties om te komen tot een goede aanbesteding.

4 views0 comments

Коментари


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page