top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

CarMar Volendam

Nabij het IJsselmeer in Volendam wordt de aardgasvrije woonwijk Broeckgouw gerealiseerd. Binnen dit project wordt door stichting CarMar een woon-zorgcomplex aangelegd, bestaande uit ca. 16 appartementen verdeeld over 2 verdiepingen.


Voor de verwarming en koeling van het gebouw is gekozen om gebruik te maken van een gesloten bodemenergiesysteem. Aan VHGM is gevraagd om zowel het basisontwerp als het detailontwerp van dit gesloten bodemenergiesysteem te ontwerpen. Voor deze ontwerpen zijn de BRL 11000 scope 1b en 2b van toepassing. Tot op heden was VHGM alleen gecertificeerd voor scope 1b. Dit project is daarom een mooie gelegenheid om ons ook voor scope 2b te certificeren.


In samenwerking met Schermer Installatietechniek zijn daarom de energetische uitgangspunten voor het gebouw uitgewerkt. Omdat er reeds een gewenste boordiepte was opgegeven, is er vervolgens met behulp van Earth Energy Design (EED) een berekening gemaakt om te bepalen hoeveel bodemlussen er nodig zijn. Daarnaast heeft de EED inzichtelijk gemaakt wat de minimale en maximale mediumtemperatuur in de bodemlussen wordt, zodat het beoogde systeem aan de juridische voorschriften voldoet.


Om tot een robuust systeem te komen, is er uiteindelijk gekozen om 10 bodemlussen aan te leggen op het eigen perceel tot een diepte van 110 m. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden in het begin van de zomer 2019 worden uitgevoerd.

2 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page