top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

'Boring'

De huidige tijd in de bodemenergiebranche is zeker niet ‘boring’. Er worden, naast deze slechte woordgrap, weer een hoop serieuze zaken opgepakt. En zo is de link naar de momenteel groter wordende hoeveelheid boorwerkzaamheden snel gemaakt. Naast de grote hoeveelheid lussen (gesloten bodemenergiesystemen) die de grond in gaan, wordt de vraag voor open bodemenergiesystemen ook weer groter.


VHGM is erbij tijdens de boorwerkzaamheden om de kwaliteit te waarborgen. En ook dat is niet ‘boring’! Daaraan voorafgaand wordt namelijk een geohydrologisch onderzoek opgesteld, een bronberekening gemaakt en het werkplan van de booraannemer gecontroleerd. Op locatie maken wij de boorbeschrijving, aanbouw- en invulstaat en verzorgen wij de schoonbeoordeling van de bronnen. Tevens controleren wij de wijze van boren en schoonpompen en de materialen die worden gebruikt.


Onze collega Wilmer die de aanbouw- en invulstaat schrijft:5 views0 comments

留言


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page