top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Bemalingsadvies kelder, Warmond

Dit project is uitgevoerd conform de eisen van de BRL12000 tijdelijke bemalingen.

Vanuit onze opdrachtgever is gevraagd een bemalingsadvies en technisch bemalingsplan op te stellen, voor een te bouwen woning, type 2 onder een kap, met kelder. De kelder (20 x 12 m) is beoogd op een perceel dat ligt aan een waterkering en pal naast een monumentale boerderij welke is gebouwd omstreeks het jaar 1650. Vanwege de risico’s hield de opdrachtgever al rekening met duurdere oplossingen zoals een gesloten bouwkuip of een afzinkkelder.


Na goed onderzoek te hebben verricht en het maken van hydrologische- en zettingsberekeningen, heeft VHGM uiteindelijk een plan op tafel gelegd met een open bouwkuip in combinatie met aanvullende maatregelen. Met dit plan zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en deze werden in zeer korte tijd verleend door Waterschap Rijnland zodat snel met de uitvoering begonnen kon worden.


Tijdens de uitvoering heeft de toekomstige eigenaar van de woning samen met VHGM de verlagingen nauwlettend gemonitord en zijn tijdig de vooraf vastgestelde maatregelen toegepast om het project en de risico’s te beheersen. Momenteel is de kelder geplaatst, staat de bemaling uit en wordt de woning verder afgewerkt. De uitvoering van het project is binnen de vooraf gestelde eisen ten aanzien van techniek, risico’s en kosten gerealiseerd. Dit is natuurlijk een extra stimulans om op deze wijze door te gaan bij bemalingsprojecten.3 views0 comments

תגובות


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page