top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Amstel Tower

Direct naast het Amstelstation bevindt zich vanaf heden de Amstel Tower. Momenteel is het laatste deel van deze 100 meter hoge toren in afbouw. Het gebouw is ontwikkeld door Provast Projectontwikkeling en bestaat uit 192 appartementen en 186 hotelkamers. VHGM heeft samen met Ingenieursburo Linssen een ontwerp gemaakt van het bodemenergiesysteem en de gebouwinstallatie. In 2014 zijn reeds de vergunningen door ons aangevraagd.


Door ruimtegebrek in het Amsterdamse is destijds gekozen voor een monobron met een koude en een warme bel. De bronfilters zijn ontworpen om een debiet van 50 m³/h te verpompen. Tijdens de bouw diende er zo compact mogelijk gewerkt te worden. Gedurende het project hebben we mogen samenwerken met de aannemers van de WKO-installatie, zijnde Dubo Techniek en de bronboorder Verhoeven.


Dubo Techniek heeft ervoor gekozen de WKO-installatie “tailor made” en prefab te bouwen. Op locatie is de WKO-installatie in de technische ruimte gehesen en zijn de onderdelen aan elkaar gekoppeld. Een prima oplossing om efficiënt met de beperkte tijd en ruimte om te gaan op de projectlocatie.


Inmiddels is de WKO-installatie operationeel en levert deze warmte en koude. Hoewel de appartemententoren nog in afbouw is, is het hotel inmiddels wel al geopend voor bezoekers.5 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page