top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Warm Heeg - Heeg Friesland

Bij VHGM zijn we toegewijd aan een duurzame toekomst. In opdracht van Warm Heeg B.V. maken we een ontwerp voor het gebruik van bodemenergie en aquathermie om in Heeg (Friesland) 1.000 bestaande woningen te voorzien van warmte via een innovatief warmtenetwerk. Ontdek hoe we in goede samenwerking met Warmtebedrijf Warm Heeg een bijdrage leveren aan het duurzaam verwarmen van deze bestaande woningen. Samen zetten we stappen op weg naar een toekomst die vrij is van fossiele brandstoffen.

Algemene informatie over dit interessante uitdagende project:

In Nederland beschikken we over uitgebreide gegevens over de ondergrond, grotendeels dankzij talloze bodemenergiesystemen die hier zijn geïmplementeerd. Toch zijn er momenten waarop deze bestaande gegevens niet volstaan. Op zulke cruciale momenten wordt een proefboring noodzakelijk om het definitieve ontwerp te kunnen samenstellen en de vereiste vergunningen aan te vragen. Nu denk je misschien dat een proefboring een complexe en ingrijpende klus is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.


Binnenkort laten we je namelijk in een interessante video zien hoe wij bij VHGM, in nauwe samenwerking met onze partners, duurzame projecten realiseren, beginnend bij de aanvraagfase tot aan het uiteindelijke beheer. Deze video zal je een kijkje achter de schermen bieden en laten zien dat het proces veel toegankelijker en begrijpelijker is dan je wellicht dacht.


In het geval van de proefboring die we onlangs hebben uitgevoerd, stond Nathan aan het roer. Het is cruciaal om te begrijpen dat proefboringen een onmisbare stap zijn om duurzame projecten tot een succes te maken. Ze bieden ons de nodige inzichten en gegevens om ervoor te zorgen dat we onze doelen kunnen bereiken en tegelijkertijd de impact op het milieu minimaliseren. Blijf op de hoogte voor meer spannende updates en inzichten in ons werk!


Via de website van Warmtebedrijf Warm Heeg tref je meer informatie aan.


_________________________________________________________________________________________


Donderdag 14 december 2023: Een proefboring lijkt ingewikkeld, maar is het niet!

Volg met ons dit interessante duurzame project op de voeten! Een aantal bewoners van het mooie Friese plaatsje Heeg hebben namelijk een energiecoöperatie opgericht om hun leefomgeving energiezuinig te maken. Wat een mooi voorbeeld is van de energietransitie (FAQ) een handje helpen.


Heeg is straks toekomstbestendig en loopt zo op de troepen vooruit!


Wij zijn op vraag van deze coöperatie een onderzoek gestart naar de potentie van de bodem. Dick van Harlingen laat je in het filmpje hieronder zien hoe zo'n onderzoek door middel van een proefboring wordt uitgevoerd.


Trots? Dat zijn wij zeker. In dit project kunnen we met trots al onze kernwaarden één voor één afstrepen.

SAMEN! Met een betrokken KENNISteam, bestaande uit verschillende disciplines, werken we met PASSIE elkaar en met de klant om een goed resultaat voor het project en de omgeving te bereiken.

Lucie Gelderblom, lid van het projectteam Warm Heeg, vertelt als trotse bewoonster van Heeg dat na het aanleggen van het bodemenergiesysteem het warmtenet gevoed gaat worden uit het Heegermeer. Wij bij VHGM noemen dit met een duur woord Aquathermie.


Aquathermie in het kort: Aquathermie is een duurzame vorm van energieopwekking die gebruikmaakt van warmte uit waterbronnen, zoals oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED), om warmte-energie te produceren. Het is een vorm van thermische energie die kan worden benut voor verwarmingstoepassingen in gebouwen, industriële processen en zelfs voor de productie van elektriciteit.

Hoe een dorp als Heeg de bewoners voor een groot deel al zover hebben gekregen is het resultaat van campagne voeren. Rob van Roessel is naast Lucie ook lid van het projectteam Warm Heeg. Hij spreekt de wens uit dat in de volgende campagne ronde en natuurlijk door het zien van de proefboring dat de andere bewoners overstag gaan._________________________________________________________________________________________


Maandag 25 september 2023 zijn we gestart met de proefboring

Dick van Harlingen legt je in de volgende video uit waarom een proefboring nodig is.
Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Proefboring

Samenwerkingspartners, Particulieren, Projectontwikkelaars

Betrokken partijen:

Opdrachtgever: Warm Heeg BV, Nathan

Plaats:

Heeg

Soort klimaatsysteem:

Bodemenergie met Aquathermie

Boordiepte in meters:

250

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen en Dick van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page