top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Smart thermal grids - Gemeente Nieuwkoop

Het principe van een smart thermal grid berust op het afstemmen van thermische energievraag en -aanbod en het uitwisselen van deze energie door een warmtenet. Op deze manier kunnen lokaal energievraagstukken opgelost worden. Een uitdaging die hierbij komt kijken is de mismatch tussen het moment van vraag en het moment van aanbod. Een tegengestelde energievraag kan meestal niet direct uitgewisseld worden waardoor de behoefte aan een buffer ontstaat. Een sleutelrol hierin is weggelegd voor bodemenergiesystemen.

Warmtenetten en bodemenergieVHGM verzorgt in opdracht van de gemeente Nieuwkoop het ontwerp en de vergunningaanvraag voor het bodemenergiesysteem voor het smart thermal grid van het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen. Het uitgangspunt van dit smart thermal grid is het benutten van de restwarmte van de naastgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van het hoogheemraadschap van Rijnland. In de zomer zal restwarmte van het bedrijfsproces van de AWZI gebufferd worden in de ondergrond. In de winter wordt de in de ondergrond opgeslagen warmte gebruikt om de bedrijfspanden van duurzame verwarming te voorzien. Het bedrijventerrein van de Schoterhoek II wordt hiermee dus onafhankelijk van het gebruik van aardgas.


In het ontwerp van het bodemenergiesysteem wordt rekening gehouden met mogelijke uitbreidingen van het smart thermal grid. Het streven is om het smart thermal grid zodanig uit te breiden dat het ook mogelijk is om warmte te leveren aan de naastgelegen (woon)wijken. In de hoofdafbeelding is te zien hoe het smart thermal grid van Nieuwveen er uiteindelijk uit kan komen te zien.


Foto: Het smart thermal grid van Nieuwveen.

Bron: gemeente Nieuwkoop, DWA.Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Utiliteit, Ontwerp

Gemeente

Betrokken partijen:

Plaats:

Nieuwkoop

Soort klimaatsysteem:

WKO

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page