top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Sir Winston Churchilllaan - Rijswijk

Aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk wordt een nieuw sportcomplex ‘De Altis’ gerealiseerd. Dit nieuwe multifunctionele gebouw biedt ruimte aan de sportende bewoner van de stad. Het gebouw zal bestaan uit twee sporthallen, krachttrainingsruimte en een budo zaal. Daarnaast komen er twee horecavoorzieningen en is er ruimte om te parkeren onder het gebouw.

Ter verduurzaming van het gebouw is gekozen voor zonnepanelen in combinatie met een bodemenergiesysteem. De warmtepomp wordt gevoed door een monobron met een debiet van ca. 40 m³/h om ca. 510 MWh aan warmte en koude te kunnen leveren.


Om de haalbaarheid van een bodemenergiesysteem te onderzoeken is een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd. Hierin komen alle eventuele knelpunten naar voren waar rekening mee gehouden dient te worden in het ontwerp en de vergunning. Het ontwerp van het bodemenergiesysteem wordt in nauwe samenwerking met Iv-Bouw B.V. gemaakt. Hiervoor maakt VHGM het bodemzijdige ontwerp en wordt door ons de vergunning aangevraagd. In combinatie met Iv-Bouw B.V. wordt het systeemconcept uitgewerkt waarna het ontwerp van de energiecentrale volgt.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

vooronderzoek, systeemconcept, energiecentrale

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Iv-Bouw B.V.

Plaats:

Rijswijk

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page