top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Schoenenmuseum - Waalwijk

Waalwijk’s Schoenenmuseum wordt duurzaam gehuisvest in voormalig Raadhuis Waalwijk.

Schoenen en Waalwijk; die twee-eenheid zijn al lang met elkaar verbonden.
Het Schoenenmuseum krijgt een nieuwe locatie. Het oude Raadhuis wordt stijlvol gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de huisvesting van het Schoenenmuseum.

Renovatie met een uitdaging

De gemeente Waalwijk heeft VHGM de opdracht gegeven om een bodemenergiesysteem te ontwerpen waarmee het gebouw op een duurzame manier aardgasvrij verwarmd en gekoeld kan worden.

 

Die vraag omvatte een aantal stevige uitdagingen:

1.       Een open bodemenergiesysteem mag in Noord-Brabant geen bronnen hebben met een grotere diepte dan 80 meter

2.       De oude panden konden, maar gedeeltelijk voldoende goed geïsoleerd worden, zodat deze geschikt zijn voor een LT (lage temperatuur ) warmte systeem

3.       Deels dient er dus ook een HT (hoge temperatuur) warmte afgiftesysteem beschikbaar te komen

4.       De warmte vraag overstijgt de koude vraag; er dient dus aanvullende koude vraag gecreëerd te worden of warmte in de zomer ingevangen te worden om onbalans in het systeem te voorkomen

5.       Er bevindt zich reeds een bodemenergiesysteem (Gemeentehuis Waalwijk) in de directe nabijheid van de locatie

 

Passend ontwerp

In afstemming met de installatieadviseur Nelissen heeft VHGM een bodemenergie systeem ontworpen waarbij rekening is gehouden met bovenstaande ontwerpcriteria.

 

Voor punt 1 is onderzocht welke capaciteit aan warmte en koude beschikbaar is. Het systeem wordt zo uitgelegd dat er met één warme en één koude bron kan worden volstaan.

 

Voor de punten 2 en 3 wordt de installatie voorzien in een 2-tal LT-warmtepompen en 1 HT-warmtepomp. Voor de deelgebouwen waar de hoge temperatuur naartoe wordt gebracht bestaat de afgifte-installatie uit radiatoren. Overigens wordt de HT-retourtemperatuur weer benut voor het verwarmen van overige delen.

 

Ten behoeve van het balanceren van de bronnen wordt een Dry-Cooler geïnstalleerd waarmee in de zomer warmte kan worden geladen in de bron.

 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met mogelijke interferentie met de reeds bestaande bronnen van het gemeentehuis van Waalwijk. Hierop zijn de bronlocaties zorgvuldig gekozen met een passend bronontwerp.

 

N.B. doordat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van bodemenergie is het afstemmen van bestaande systemen met planningen voor nieuwe systeem van groot belang; VHGM kan hiervoor een masterplan van de ondergrond opstellen waarbij dit in kaart gebracht wordt.

 

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Utiliteit

Gemeente, Overheid

Betrokken partijen:

Gemeente Waalwijk

Plaats:

Waalwijk

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Dick van Harlingen,

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page