top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Samenwerking voor Duurzaamheid en Innovatie: Galapagos Hoofdkantoor in Oegstgeest (bij Leiden)

In deze projectblog nemen wij je mee naar het indrukwekkende nieuwe hoofdkantoor van de Belgisch-Nederlandse geneesmiddelenfabrikant Galapagos, gelegen aan de A44 in Oegstgeest bij Leiden.

Het complex beslaat een oppervlakte van 17.000 vierkante meter en omvat kantoren, onderzoeksruimten en laboratoria. Een opvallend kenmerk van het gebouw is zijn nagenoeg volledig glazen gevel, wat een open en uitnodigende uitstraling creëert. Wat niet direct waarneembaar is, betreft de duurzame energieregulatie van het gehele pand via een ondergronds energiesysteem. 

 

Het uitvoeren van het onderzoek 

VHGM kreeg van vastgoedontwikkelaar Provast de opdracht om het initiële onderzoek uit te voeren en zowel de conceptuele ontwerpen uit te werken als de uiteindelijke installatie te helpen realiseren. Het vooronderzoek concentreerde zich op de geschiktheid van de bodem en het grondwater. Met gegevens van het TNO-DINOLoket zijn de grondwaterstanden en stijghoogtes in diverse lagen onderzocht. Tevens zijn analyses uitgevoerd op de grondwaterstroming, stroomrichting, en de kwaliteit en temperatuur van het grondwater. 

 

Naburige bodemenergiesystemen 

Er is eveneens gekeken naar reeds bestaande bodemenergiesystemen in de nabijheid. Binnen een straal van circa 1 kilometer van het projectgebied werden 10 bekende bodemenergiesystemen aangetroffen. Het bleek dat zowel het naburige gebouw van Avery Dennison als de Corpus Experience op 250 meter afstand al voorzien waren van een klimaatsysteem. Daarnaast diende rekening te worden gehouden met het bodemenergiesysteem van de Universiteit Leiden, dat geregistreerd stond met 7 warme en 7 koude bronnen. Na onderzoek bleek het verkrijgen van een eigen bodemenergievergunning niet mogelijk. 

 

Tijdens overleg met de Universiteit Leiden, de vergunninghouder van het nabijgelegen systeem bij het pand van geneesmiddelenfabrikant Galapagos, werd overeengekomen dat het open bodemenergiesysteem, inclusief leidingwerk, aangelegd mocht worden. Belangrijk om te vermelden is dat de bestaande vergunning niet werd ingetrokken, aangezien de universiteit wenste dat alle partijen het opgestelde bodemenergieplan naleefden. 

 

Samenwerken voor een Verrijkte Stad 

Ons team heeft samengewerkt met verschillende partners die dezelfde passie delen voor het creëren van waarde in steden. In samenwerking met de ontwikkelaar Provast, die zich inzet voor het verrijken van steden, hebben we een ruimte ontworpen die niet alleen het hoofdkantoor van Galapagos huisvest, maar ook een bijdrage levert aan de lokale gemeenschap. Met gedeelde doelen en waarden hebben we de krachten gebundeld om dit ambitieuze project tot leven te brengen. 

 

Expertise Samenbrengen voor Positieve Impact 

Een van onze waardevolle partners in dit project is Ingenieursburo Linssen, een installatieadviseur met een diepgaande focus op duurzaamheid en leefbaarheid. Hun visie om elk gebouw tot zijn recht te laten komen en rekening te houden met de impact van technische installaties op mensen sluit naadloos aan bij onze kernwaarden. Samen hebben we expertise samengebracht om ervoor te zorgen dat het nieuwe Galapagos hoofdkantoor niet alleen technisch uitmuntend is, maar ook een positieve invloed heeft op degenen die er zullen werken en leven. 

 

Samen voor Duurzaam Watergebruik 

Een andere belangrijke partner in dit project is booraannemer Visser Pomptechniek, die gespecialiseerd is in het duurzaam gebruik van grond- en oppervlaktewater. Hun missie om water op een verantwoorde en duurzame manier te beheren en te benutten, sluit naadloos aan bij onze passie voor techniek en duurzaamheid. Samen hebben we gewerkt aan het implementeren van een duurzaam open bodemenergiesysteem, ook wel bekend als een "doublet", dat niet alleen het pand van Galapagos verwarmt en koelt, maar ook bijdraagt aan verantwoord watergebruik in de omgeving. 

 

Met elkaar richting een duurzame toekomst 

Dit project is een inspirerend voorbeeld van hoe verschillende partners met complementaire doelen en waarden kunnen samenwerken om iets buitengewoons te bereiken. Met Provast, Ingenieursburo Linssen en Visser Pomptechniek hebben we een sterke en toegewijde alliantie gesmeed om het Galapagos hoofdkantoor te realiseren en tegelijkertijd duurzaamheid en innovatie te bevorderen. Met een betrokken team van diverse disciplines hebben we niet alleen een gebouw gecreëerd, maar een symbool van toekomstgerichte vooruitgang. 

 

We kijken ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten en te blijven streven naar projecten die niet alleen onze partners en klanten ten goede komen, maar ook de bredere gemeenschap en onze planeet. Samen bouwen we aan een duurzame en inspirerende toekomst. 

 

Ben je nieuwsgierig naar wat VHGM kan betekenen voor jouw duurzame project? Samen met een betrokken team van experts met diverse achtergronden werken we nauw samen om het beste resultaat voor jouw project en omgeving te bereiken. Je kunt contact met ons opnemen via telefoon (023) 584 11 22 of door een e-mail te sturen naar info@vhgm.nl. 

 

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Utiliteit, Interferentie, Uitdagende Locatie

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Provast, Visser Pomptechniek, Ingenieursburo Linssen BV, Schulte Lestraden

Plaats:

Oegstgeest (Leiden)

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

125

Projectleider VHGM:

Ing. Mark van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page