top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Rosenstock-Huessy Huis - Haarlem

In het centrum van Haarlem ligt het Rosenstock-Huessy Huis. Het gebouwencomplex is afkomstig uit de 15e eeuw en is daarmee een monumentaal pand. Het gebouw is in het jaar 1437 benoemd tot het Sint Jacobs Godshuis. Een bijpassende naam aangezien veel pelgrims deze locatie als start gebruikte voor hun pelgrimstocht Santiago de Compostela.

Het gebouw heeft ook onderdak geboden aan activiteiten op het gebied van zorg van allerlei aard. Dit is in de loop der eeuwen veranderd waardoor het gebouwencomplex nu voor een groot deel bewoond wordt.


De huidige eigenaar van het pand is voornemens het gebouw te voorzien van een open bodemenergiesysteem in combinatie met enkele warmtepompen. Dit systeem moet er voor zorgen dat het gebouw geen gasaansluiting meer nodig heeft.


Naast het uitwerken van het systeemconcept voor de klimaatinstallatie en het ontwerp van de energiecentrale wordt door ons ook het ontwerp van het ondergrondse deel gemaakt. Haarlem kent wat interessante uitdagingen wat de bodem betreft en daarvoor zijn wij de ideale partij om het ontwerp te maken. Vervolgens vragen we de vergunning aan voor het mogen onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van het bodemenergiesysteem. Door het gebrek aan ruimte zal een monobron in de binnentuin worden aangelegd.


De werkzaamheden kunnen overigens niet zomaar worden uitgevoerd. De ontgravingen op locatie zullen onderzocht worden door een archeologisch bureau omdat eventuele historische activiteiten aangetroffen kunnen worden.


De verwachting is dat het systeem in 2018 in werking zal treden.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

systeemconcept, energiecentrale, vergunning, archeologisch

Projectontwikkelaars

Betrokken partijen:

Plaats:

Haarlem

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page