top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Ontwerp GBES – Allemanskerk, Oudkarspel

Te Oudkarspel wordt door Klimaatconcept gewerkt aan de duurzame energievoorziening van de historische Allemanskerk. Op deze uitdagende projectlocatie bestaan enkele complicerende factoren. Allereerst ligt de Allemanskerk aan een dijk.

De bronnen kunnen buiten de beschermingszone worden geslagen. De technische ruimte ligt echter middenin de beschermingszone. Ten tweede is de boorlocatie zeer moeilijk bereikbaar, en ligt deze op het kerkhof waar een hoge archeologische waarde van kracht is. Door Klimaatconcept wordt beoogd om de bronnen met de technische ruimte te verbinden door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het kerkhof door.


Intensieve afstemming tussen boorder, ontwerper en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is noodzakelijk om de waterkerende functie van de dijk te waarborgen. Door met het Hoogheemraadschap mee te denken vergroot de kans van slagen. Zo wordt ervoor gekozen om als medium in het systeem slechts puur water te gebruiken, en de volledige boorgaten af te vullen met ondoorlatend grout in plaats van een laagsgewijze aanvulling. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat de waterkerende functie van de dijk gewaarborgd blijft.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Vooronderzoek, Realisatie, Uitdagende Locatie

Waterschappen, Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Klimaatconcept, HHNK Noorder Kwartier

Plaats:

Oudkarspel

Soort klimaatsysteem:

GBES

Boordiepte in meters:

250

Projectleider VHGM:

M.C. de Blok

Uitvoering

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page