top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

MFA De Passie - Rotterdam

In Rotterdam wordt de nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie De Passie gebouwd op het schiereiland Katendrecht. Voor het project is een duurzaam klimaatsysteem gerealiseerd in combinatie met een open bodemenergiesysteem bestaande uit een doublet.

De volgende werkzaamheden zijn door ons uitgevoerd:

·       Bepalen van de energetische uitgangspunten

·       Basisontwerp doublet

·       Vergunning Waterwet met effectenstudie

·       Lozingsvergunning

·       Advisering/controle ontwerp bodemenergiesysteem

·       Kwaliteitsboring realisatie WKO

 

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Basisontwerp, energetische uitgangspunten, vergunningsaanvraag Waterwet, effectenstudie, Lozingsvergunning

Projectontwikkelaars

Betrokken partijen:

De Passie

Plaats:

Rotterdam

Soort klimaatsysteem:

WKO

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Advisering

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page