top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Karel Bolbloemen B.V. - Bovenkarspel

In Bovenkarspel wordt de klimaatinstallatie van Karel Bolbloemen B.V. aangepast zodat een groot deel van de energievoorziening fossiel vrij geleverd kan worden. Het is van oudsher een agrarisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het kweken en broeien van bloembollen.

De teelt omvat 105 hectare tulpenbollen voor de kwekerij en ongeveer 65 miljoen stelen tulpen voor de broeierij. Momenteel verbruikt het bedrijf jaarlijks zo’n 600.000 m³ aardgas bij het kweken en broeien van bloembollen.

Verduurzamen

Met de beoogde klimaatinstallatie wordt gebruikgemaakt van de interne uitwisseling van warmte en koude dat vrijkomt bij de verschillende bedrijfsprocessen. De (rest)warmte die vrijkomt bij de koelcellen dient als energiebron voor de warmtepompen. Op deze wijze wordt de totale externe energievraag verkleint. De interne bedrijfsprocessen zijn echter vrijwel nooit exact in evenwicht waardoor er warmte of koude vrijkomt. Om de opgewekte warmte of koude nuttig te gebruiken wordt deze tijdelijk opgeslagen in de bodem. Naar schatting zal de aanpassing in de klimaatinstallatie een energiebesparing opleveren van 400.000 m³ aardgas per jaar.

 

De bodem als bron

De klimaatinstallatie wordt voor dit project ontworpen en gerealiseerd door Ateco (Agrarische techniek combinatie). VHGM voert als specialistisch adviesbureau het ontwerp uit van de broninstallatie en verzorgt de vergunningsaanvraag Waterwet. De installatie bestaat uit 1 warme en 1 koude bron met een debiet van 200 m³/h welke per seizoen hun energie uitwisselen met het gebouw. Hierdoor wordt met behulp van de warmtepomp ca. 3.375 MWh aan thermische energie aan het gebouw geleverd en 2.213 MWh koeling. 

 

Snel terugverdient

In de gebieden waar veel bollenteelt plaatsvindt, is de bodem over het algemeen goed geschikt voor bodemenergiesystemen. Agrarische bedrijven hebben vaak voldoende ruimte voor het plaatsen van bronnen zonder nadelig effecten op de omgeving. Door de grote impact van een bodemenergiesysteem zijn de terugverdientijden gunstig. In de agrarische sector staat men niet raar te kijken van een terugverdientijd van 5 jaar.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Ontwerp broninstallatie, vergunningsaanvraag Waterwet

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Ateco

Plaats:

Bovenkarspel

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen,

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page