top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Interferentie – QuatreBras, Badhoevedorp

In de Nederlandse woningbouw wint de toepassing van gesloten bodemenergie bij nieuwbouw aan momentum. Steeds vaker worden volledige nieuwe wijken duurzaam van energie voorzien dankzij individuele verticale bodemwarmtewisselaars. Het gaat hierbij om wijken van enkele tientallen woningen tot vele honderden woningen.

De nieuwbouwwijk Quatrebras te Badhoevedorp is hier een goed voorbeeld van. Het afstemmen tussen verschillende clusters welke door verschillende partijen worden gerealiseerd blijkt in de praktijk nog wel eens lastig te zijn. Een beleidstool om bodemenergiewinning binnen een wijk of regio af te stemmen is het interferentiegebied of het Masterplan bodemenergie. Bij een interferentiegebied is ieder gesloten systeem, onafhankelijk van het bodemzijdige vermogen vergunningsplichtig. Dit betekent dat het bevoegd gezag ieder systeem onafhankelijk kan beoordelen en scherpe eisen kan stellen aan het functioneren. Zo wordt gegarandeerd dat er voldoende ruimte in het ontwerp wordt gehouden om de ontwikkeling van toekomstige systemen in de directe omgeving mogelijk te maken en het doelmatig functioneren van alle systemen gewaarborgd blijft. Een Masterplan heeft feitelijk hetzelfde doel. Echter is hier geen vergunningsplicht van kracht maar worden hier specifieke eisen beschreven in het Masterplan waar aan voldaan dient te worden.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Gesloten Bodemenergiesysteem, Interferentie, Wijkniveau

Projectontwikkelaars, Samenwerkingspartners, Overheid

Betrokken partijen:

Remeha, Encor

Plaats:

Badhoevedorp

Soort klimaatsysteem:

GBES

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

M.C. (Milan) de Blok

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page