top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Interferentie – De Veldwachter, Schagen

De Veldwachter te Schagen is een nieuwbouwproject van 124 appartementen ingedeeld in 6 appartementencomplexen. Celsias Climate Solutions en Geo4NRG hebben gezamenlijk het ontwerp gemaakt, waarna VHGM de interferentieberekening heeft uitgevoerd en het ontwerp verder heeft helpen aanscherpen.

Dankzij het toepassen van relatief diepe lussen is het onderlinge temperatuurverlies geminimaliseerd. Daarnaast heeft collectiviteit nog een mooie besparingsmogelijkheid tot gevolg. Door het fenomeen van ‘gelijktijdigheid’ kan er zo’n 30% van de benodigde capaciteit worden uitgespaard. De thermische verliezen (=interferentie) zijn verder geminimaliseerd door zo veel mogelijk tussenruimte tussen de wisselaars te houden, terwijl ze nog steeds onder de complexen worden aangelegd.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Gesloten Bodemenergiesysteem, Interferentie

Projectontwikkelaars, Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Celsias, Geo4NR

Plaats:

Schagen

Soort klimaatsysteem:

GBES, Collectief systeem (6x)

Boordiepte in meters:

241

Projectleider VHGM:

M.C. (Milan) de Blok

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page