top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Holenkwartier (Oude Philipsfabriek), Hoorn

Aan de Holenweg in Hoorn is het voormalige Philipsterrein omgetoverd tot een opvallende stadswijk genaamd Holenkwartier. Deze vernieuwende wijk combineert het charmante karakter van een kleine stad met een vleugje Amsterdam. Holenkwartier biedt een diversiteit aan mogelijkheden op het gebied van wonen, werken, horeca, cultuur en ontspanning. Met ongeveer 400 nieuwe woningen en een oppervlakte van 5000 m² voor horecagelegenheden, werkplekken en ateliers, is dit gebied een levendige en bruisende plek geworden.

Bij de realisatie van het Holenkwartier stond duurzaamheid centraal. De nieuwste normen en inzichten op het gebied van energiegebruik en -besparing werden toegepast, met als doel om comfortabel wonen en leven te waarborgen. Daarom werd er een collectief open bodemenergiesysteem aangelegd, waarbij individuele warmtepompen werden gebruikt voor de energievoorziening.


Eteck Energie Techniek B.V. investeerde in het collectieve energiesysteem, terwijl Schouten Techniek verantwoordelijk was voor het ontwerp en de installatie van de collectieve klimaatinstallatie. Dit omvatte de energiecentrale, distributie, afgifte en de berekeningen voor transmissie en koellast.


VHGM werd ingeschakeld door installateur Schouten Techniek en verzorgde het basisontwerp van het bodemenergiesysteem, het oppervlaktewatersysteem (Aquatermie) en de vergunningen. Daarnaast coördineerde VHGM de civieltechnische werkzaamheden voor de aanleg van het grondwatersysteem.

Het gedetailleerde ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden werden uitgevoerd door de installateur en booraannemer Grondboorbedrijf Haitjema BV.


Bij de locatie was een watergang aanwezig die werd gebruikt voor het oppervlaktewatersysteem. De bemonstering van het oppervlaktewater werd uitgevoerd door PJ Milieu BV. Voorafgaand aan de bemonstering werden veldmetingen verricht en werden monsters genomen voor laboratoriumonderzoek. Het watermonster werd op een diepte van ongeveer 10 centimeter genomen.


Samenwerking speelde een belangrijke rol in dit project, wat een van de kernwaarden van VHGM is.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Aquathermie

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Schouten Techniek, Eteck Energie Techniek, Grondboorbedrijf Hatjema, PJ Milieu

Plaats:

Hoorn

Soort klimaatsysteem:

Bodemenergie met Aquathermie

Boordiepte in meters:

211

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page