top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Externe begeleiding – IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam

Nederland is een waterland. Onze dijken zijn essentieel om te garanderen dat miljoenen mensen droge voeten houden. In het najaar en de winter is het hoogwaterseizoen en daarmee het risico op overstromingen het grootst.

In het rivierengebied liggen echter vele woningen aan dijken en daarmee binnen de beschermingszone van het Waterstaatwerk. Ook deze woningen zullen stappen moeten zetten in de energietransitie. De crux in dergelijke gebieden is het feit dat er veel kwel kan ontstaan, doordat de grove aangeboorde zand- en kiezellagen eigenlijk in een directe verbinding met de rivierbedding (en de enorme massa water erboven) staat.


Waterschap Rivierenland laat de realisatie van gesloten systemen onder toezicht toe in de winterperiode. Er wordt dan een plan van aanpak gemaakt op de impact op het dijklichaam te minimaliseren. Voorbeelden zijn: -een minimaal aantal bronnen. -niet loodrecht op het dijklichaam, maar parallel en op afstand -de belangrijkste; het afvullen van het boorgat met een ondoorlatend grout om te garanderen dat er geen zwakke plekken in het Waterstaatwerk ontstaan.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Extern toezicht, Waterschap, Boorwerkzaamheden

Samenwerkingspartners, Overheid

Betrokken partijen:

Gebroeders Blokland, Encor, Gemeente Hardinxveld, Waterschap Rivierenland

Plaats:

Hardinxveld-Giessendam

Soort klimaatsysteem:

GBES

Boordiepte in meters:

183

Projectleider VHGM:

M.C. (Milan) de Blok

Uitvoering

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page