top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

De Zaanse Helden - Zaandam

In Zaandam wordt door Stebru en Impact Vastgoed het project ‘De Zaanse Helden’ ontwikkeld. Op de voormalige Vrodest locatie worden circa 600 woningen gebouwd, verspreid over meerdere woonblokken. De woonblokken worden op een tweelaagse parkeergarage met een daktuin gebouwd, hetgeen het project een geheel maakt.

De geschiedenis van Zaandam en van deze plek is niet vergeten. De woonblokken krijgen elk de naam van één van de verdwenen molens uit het gebied.

De woningen worden aangelegd met een energieprestatiecoëfficient (EPC) van maximaal 0,20. Dit betekent onder andere dat de ramen van Tripple glas worden gemaakt, de gevels goed worden geïsoleerd, PV-panelen aangelegd worden en de woningen gasloos worden opgeleverd. 


Aquathermie; TEO en BES

Om alle woningen te kunnen voorzien van hun warmte- en koudebehoefte worden verschillende duurzame installaties aangelegd. Voor de opwekking wordt een bodemenergiesysteem (BES) aangelegd bestaande uit een dubbel doublet met een capaciteit van ca. 125 m³/h per bron. Het systeem zal middels een centrale opwekking, gecombineerd met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), de woningen elektrisch verwarmen.


Het project wordt gedeeltelijk gerealiseerd aan het oppervlaktewater dat zal worden gebruikt voor de warmtebehoefte van de woningen. In de zomer wordt de thermische energie uit het oppervlaktewater opgeslagen in de bodem om vervolgens in de winter de woningen te verwarmen. Het oppervlaktewater wordt hierbij uit de watergang gepompt waarna het zijn warmte afgeeft via een tegenstroomapparaat (TSA). Na afgifte van de warmte wordt het afgekoelde oppervlaktewater verderop weer terug in de watergang geloosd. 


“Samen” met de buren

Pal naast De Zaanse Helden wordt het project ‘Burano’ ontwikkeld waarbij 144 woningen worden voorzien van gesloten bodemenergiesystemen. VHGM berekent van dit project de hydrothermische invloed naar de omgeving en daarmee naar het project van De Zaanse Helden. Met deze interferentieberekeningen wordt aangetoond wat de invloed is van het systeem op het project van De Zaanse Helden en vice versa. In het ontwerp van het bodemenergiesysteem van De Zaanse Helden wordt vervolgens rekening gehouden met een optimale inpassing van het open bodemenergiesysteem en de bodembalans. 


Advies op maat

De binneninstallatie wordt ontworpen door Nelissen Ingenieursbureau B.V. Middels een nauwe samenwerking maakt VHGM het ontwerp van de energiecentrale. Op deze manier wordt de opdrachtgever ontzorgd en professioneel begeleid gedurende het project.


De volgende onderdelen worden door VHGM uitgevoerd conform de BRL 6000-21 en 11000:

·       Vooronderzoek

·       Vergunning bodemenergiesysteem

·       Systeemconcept

·       Vergunning lozing

·       Ontwerp bodemenergiesysteem

·       Vergunning oppervlaktewatersysteem

·       Ontwerp energiecentrale

·       Uitvraagspecificatie

·       Ontwerp oppervlaktewatersysteem

·       Uitvoeringsbegeleiding


Kort overzicht van het project

Onderwerp:

interferentieberekeningen, Aquathermie, energiecentrale

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Stebru en Impact Vastgoed, Nelissen Ingenieursbureau

Plaats:

Zaandam

Soort klimaatsysteem:

Bodemenergie met Aquathermie

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page