top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

De Koepel - Haarlem

Iedereen in Haarlem en omstreken kent natuurlijk de Koepel. De oude gevangenis ligt op ca. 10 km afstand van ons kantoor en is een opvallend gebouw in de streek. Dit bijzondere gebouw dient al een tijd niet meer als gevangenis en inmiddels ook niet meer als opvanglocatie voor vluchtelingen. De culturele stad die Haarlem is, heeft ervoor gekozen de Koepel te gaan renoveren om het een publieke en maatschappelijke bestemming te geven.

Het gebouw is bijzonder ingericht door de functie die het vroeger heeft gehad. Er is een groot centraal gedeelte met een diameter van ca. 50 meter. Hier omheen zijn de ringen verdeeld met alle cellen.

Culturele bestemming


De Koepel herbergt straks verschillende functies welke alle een culturele bestemming kennen. Er komt een gelegenheid voor onderwijsinstellingen om colleges te kunnen geven, filmzalen, horeca, kantoor in de vorm van flexplekken en andere voorzieningen voor studenten. De hele ontwikkeling heeft iets weg van een complete campus waar Stichting Panopticon voor is opgericht. Van hieruit is het de wens om het gebied rond de Koepel tot bloei te brengen met academisch onderwijs.

Om de Koepel heen gaan DUWO en Elan Wonen woningen bouwen voor studenten en voor niet-studenten.  


Verduurzaming

Na de restauratie van het gebouw worden isolerende maatregelen toegepast. Het dak wordt geïsoleerd en ook worden de ramen vervangen. Er is gekozen om de afgifte-installaties te wijzigen naar vloerverwarming/-koeling. De voormalige cellenblokken worden voorzien van naverwarmers en/of warmteterugwinunits (WTW).


De energiecentrale wordt aangelegd in de kelder van de Koepel waar 2 warmtepompen worden opgesteld. De elektrische warmtepompen gebruiken de bodem als bron waarvoor een warme en een koude bron worden aangelegd. De boordiepte van deze bronnen bedraagt ca. 180 meter beneden maaiveld.


Energie-uitwisseling

Er zijn momenteel plannen om naast de Koepel een hotel te bouwen dat beschikt over 50 kamers. De aansluiting om dit hotel te kunnen verwarmen en koelen vindt plaats vanuit de techniekruimte van de Koepel. Door uitwisseling van de energievraag tussen de Koepel en het hotel kan een energetische synergie ontstaan. Dit heeft te maken met de benodigde bronbalans in de bodem tussen de warme en koude bron. Hier kan op worden gestuurd door middel van luchtbehandeling.


Met behulp van de bronnen en de warmtepompen wordt er jaarlijks ca. 700 MWh aan warmte- en koude-energie afgestaan aan de gebouwen.


Belang van bronnen

Om het gebouw op een duurzame manier te kunnen voorzien van voldoende warmte en koude zijn in het voortraject verschillende alternatieven onderzocht. Onze opdrachtgever Unica heeft in de tenderfase bodemenergie aangedragen als oplossing. VHGM heeft in dit voortraject Unica bijgestaan door onderzoek te doen naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een bodemenergiesysteem.

De reden hiervoor is de relatief beperkte perceeloppervlakte en de zoet/brak grens. Door in het voortraject goed onderzoek te verrichten heeft VHGM kunnen aangeven welke broncapaciteiten haalbaar zijn en daarmee hoeveel vermogen en energie er geleverd kan worden aan het gebouw.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Utiliteit, Uitdagende Locatie, Renovatie, Bestaande bouw

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Unica Energy Solutions

Plaats:

Haarlem

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen

Uitvoering

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page