top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

City Post - Zwolle

Aan de Westerlaan in Zwolle wordt door DC Vastgoed het voormalige TPG-Post Expeditie Knooppunt getransformeerd naar een bedrijfsverzamelgebouw, genaamd City Post.

Het gebouw ligt pal langs de spoorlijn en dichtbij het NS-station, midden in de spoorzone. Het huidige gebouw City-Post afkomstig uit de jaren zeventig wordt grondig gerenoveerd. Het huidige gebouw bestaat een deel hoogbouw en een deel laagbouw.

Het hele gebied ondervindt een transformatie waardoor dit gebouw nog meer kansen biedt voor ondernemers en starters. Het complex krijgt onder andere nieuwe gevels, beschikt over 111 ondergrondse parkeerplaatsen, krijgt een hemelwaterinfiltratiesysteem en een gasloos klimaatsysteem.


Een bodemenergiesysteem bestaande uit 1 warme en 1 koude bron zal de warmtepompen voeden om het complex duurzaam te kunnen verwarmen en koelen. Voor de aanleg van de bronnen is een ontheffing verkregen voor het boren van de bronnen in de boringvrije zone, tot 85 meter diepte. 


Naast het verzorgen van het ontwerp en de vergunningen van het bodemenergiesysteem, heeft VHGM ook het ontwerp van de hemelwaterinfiltratie en het ondergronds deel van de sprinklerbron verzorgd.


Wij ondersteunen de opdrachtgever door middel van het schrijven van uitvraagspecificaties om te komen tot een goede aanbesteding. Het open bodemenergiesysteem krijgt een ontwerpdebiet van 110 m³/h.


In de onderstaande Link van DC Vastgoed kunt u meer lezen over dit project: https://dcvastgoed.com/project/city-post-zwolle/

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Vergunning, Ontwerp, uitvraagspecificaties, Aanbesteding

Projectontwikkelaars

Betrokken partijen:

DC Vastgoed

Plaats:

Zwolle

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem, WKO

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Stef van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page