top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Bodemenergie Lidl Oosterhout

In Oosterhout, gemeente Overbetuwe, wordt door Supermarktketen Lidl een nieuw distributiecentrum gerealiseerd. Het enorme gebouw wordt geplaatst op een kavel van circa 16 hectare langs de A15.

Het gebouw betreft bijna een kopie van het distributiecentrum in Waddinxveen. Dit geldt natuurlijk niet voor het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem. De bodem in Waddinxveen en Oosterhout verschillen enorm van elkaar.


Omdat een geringe hoeveelheid aan bodeminformatie beschikbaar was, is op de locatie een proefboring uitgevoerd. Hiervoor is zorgvuldig een boorlocatie gekozen op het 16 hectare land om zo de geohydrologie in kaart te brengen.


De proefboring is ook van grote waarde gebleken. We weten nu op voorhand dat het grondwatersysteem groter kan worden gedimensioneerd dan in Waddinxveen. Het systeem zal worden voorzien van een koude en een warme bron met een debiet van   120 m³/h.


Duurzaamheid

Ook bij dit centrum zal Lidl weer gaan voor een ‘Outstanding’ BREEAM-score. Het bodemenergiesysteem is hier een belangrijk onderdeel van door per seizoen minimaal 2.000 MWh aan energie te laden in de bodem.


VHGM is bij het project betrokken vanaf de onderzoeksfase tot en met de uitvoeringsfase. Zo hebben wij het vooronderzoek uitgevoerd en begeleidt, de energetische uitgangspunten en het ondergrondse deel bodemenergiesysteem ontworpen en begeleiden we het project in de uitvoering. Op deze manier blijft de kwaliteit van het project gewaarborgd tot een werkend duurzaam systeem.


Gebouw met hoogste BREEAM-score ontwikkelt door Oosterhout, gemeente Overbetuwe, wordt door Supermarktketen Lidl een nieuw distributiecentrum gerealiseerd. Het enorme gebouw wordt geplaatst op een kavel van circa 16 hectare langs de A15. Het gebouw betreft een doorontwikkeling van het distributiecentrum in Waddinxveen. Ook bij dit centrum zal Lidl weer gaan voor een ‘Outstanding’ BREEAM-score. Het bodemenergiesysteem is hier een belangrijk onderdeel van door per seizoen minimaal 2.000 MWh aan energie te laden in de bodem.

 

Voor het realiseren van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem heeft een uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden. De bodem in Waddinxveen en Oosterhout verschillen namelijk enorm van elkaar. Omdat een geringe hoeveelheid aan bodeminformatie beschikbaar was, is op de locatie een proefboring uitgevoerd. Hiervoor is zorgvuldig een boorlocatie gekozen op het 16 hectare land om zo de geohydrologie in kaart te brengen.   De proefboring is ook van grote waarde gebleken. We weten nu op voorhand dat het grondwatersysteem groter kan worden gedimensioneerd dan in Waddinxveen. Het systeem zal worden voorzien van een koude en een warme bron met beide een debiet van 120 m³/h.   


Kwaliteit in bodemenergie


VHGM is bij het project betrokken vanaf de onderzoeksfase tot en met de uitvoeringsfase.

Het vooronderzoek is reeds door ons uitgevoerd en de energetische uitgangspunten zijn bepaald. Binnenkort zal gestart worden met het boren van de bronnen op basis van het ontwerp dat we hebben gemaakt. Tijdens de uitvoering wordt het werk door ons gecoördineerd. Op deze manier blijft de kwaliteit van het project gewaarborgd tot en met de werking van het duurzaam systeem. 

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Utiliteit, Proefboring

Samenwerkingspartners, Projectontwikkelaars

Betrokken partijen:

gemeente Overbetuwe

Plaats:

Oosterhout

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

Projectleider VHGM:

Dick van Harlingen

Uitvoering

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page