top of page

Milan de Blok

Interferentieberekening

Wanneer er meerdere verticale bodemwarmtewisselaars binnen een korte afstand van elkaar worden gerealiseerd, ontstaat er een cumulatief verlies aan thermische energie door middel van het superpositie principe. Om te garanderen dat alle systemen naar behoren zullen functioneren, worden er binnen interferentieberekeningen bredere gebiedsstudies uitgevoerd. Met behulp van speciaal ontworpen modelleersoftware kan VHGM de meest complexe projecten voor u aanpakken, met een onbeperkte hoeveelheid betrokken systemen. Daarnaast is het berekeningsproces zo gestroomlijnd, dat de doorloopsnelheid en benodigde werkuren tot een fractie van de oorspronkelijke waarden zijn gereduceerd. Dit om uw project zo vlot en kosteneffectief mogelijk te laten verlopen.

Ontwerp van- en advies voor gesloten systemen

Het te doorlopen proces voor de realisatie van een GBES is complex, en er moet met een scala aan technische en juridische aspecten rekening worden gehouden. Door het ontwerpproces op een gestructureerde manier te benaderen, komt men niet voor vervelende verrassingen te staan en wordt er een solide systeem ontworpen dat voldoet aan de behoeften van het gebouw, en tegelijkertijd niet is overgedimensioneerd. VHGM dekt voor u het gehele proces van initiatief tot realisatie. Zo wordt er allereerst een vooronderzoek uitgevoerd naar mogelijke belemmeringen, wordt daarna het systeem technisch ontworpen door middel van de scopes 1b en 2b en wordt daarna de melding ingediend of de vergunningsaanvraag voor u gedaan. Daarnaast staat VHGM gedurende het proces in verbinding met de opdrachtgever, boorder en installateur om zo gezamenlijk een goedwerkend systeem te realiseren.

Data-analyse en monitoring

Het ontwerpen van gesloten systemen is een mooi vak. Einstein zei echter ooit: ‘De definitie van waanzin is steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten’. Door grootschalige data-analyse toe te passen op de monitoringsgegevens van in bedrijf zijnde systemen, wordt waardevolle informatie verkregen om de systemen nóg beter te kunnen ontwerpen. Op deze manier ontstaat een iteratieve feedback-loop tussen ontwerp en assessment.

Educatie en kennisoverdracht

VHGM heeft al 20 jaar ervaring met het ontwerpen van o.a. gesloten bodemenergiesystemen, en heeft daardoor een hoop kennis in huis. Een van mijn favoriete bezigheden is het organiseren van kennissessies en opleidingen, en het uitvoeren van onofficiële audits. Bodemenergie heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen, en er komen steeds meer partijen op de markt die zich hiermee bezig houden. VHGM geeft regelmatig cursussen om deze ervaring te delen en helpt bij het behalen van de benodigde certificaten om deze werkzaamheden officieel te mogen uitvoeren. Ook voeren wij onofficiële audits op locatie uit, om de beginnende partijen handvatten te bieden hun ontwerpmethodologie te verbeteren. Hierbij worden een aantal al uitgevoerde projecten onder de loep genomen, en wordt er op een wetenschappelijke manier gekeken naar de keuzes voor de gebruikte parameters binnen het ontwerp.

Specialismes Milan

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page