Het team van VHGM

Samen met Bodemenergie en Aquathermie richting een gebouw- en energiebewust leefklimaat

Wilmer Roest, Msc.

Specialist Bodemenergie

Leidsevaart 580

2014 HT Haarlem (N-H)

T  +31 (0) 23 584 11 22

M +31 (0) 6 53 33 37 36

E  stefvanharlingen@vhgm.nl

I   www.vhgm.nl

Als geoloog heb ik een fijn afgestelde antenne voor het verleden. Maar in plaats van in het verleden te leven, wil ik in mijn werk de wereld verschuiven in de richting van een duurzame en houdbare samenleving.In de wereld van bodemenergie vind ik veel aanknopingspunten om mijn natuurwetenschappelijke kennis toe te passen. Bodemenergie is een uitermate multidisciplinair beroepsveld wat maakt dat een wetenschappelijke benadering hand in hand gaat met technisch ontwerp- en advieswerk.Mijn verantwoordelijkheden binnen VHGM kennen daarom veel facetten. De vraagstukken waar ik me mee bezighoud variëren van ontwerp tot optimalisatie, van geohydrochemie tot werktuigbouwkundige installaties. Door middel van duidelijke communicatie probeer ik samen met mijn collega’s de schakel te vormen tussen de wens en werkelijkheid van de opdrachtgever.


De ambitieuze maar realistische drive die VHGM heeft, gecombineerd met een integere en duurzame visie is voor mij een belangrijke reden om bij VHGM te werken

Wilmer Roest, Msc.

Leidsevaart 580

2014 HT Haarlem (N-H)

t  +31 (0) 23 584 11 22

i   www.vhgm.nl

e

m

+31 (0) 6 13 09 64 28

Specialiteiten:

Beheer

Geologie

Ontwerp

Optimalisatie bestaande

Bodemenergiesystemen

Haalbaarheidsstudies

Grondwateranalyses

Monitoren

Groene vingers

Word jij onze nieuwe collega?

De laatste blogs

Duurzaam

Betrokken

Toekomstgericht

Energiek

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie