top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Warm Heeg

Bij VHGM zijn we toegewijd aan een duurzame toekomst, waarbij we gebruikmaken van bodemenergie en aquathermie om in Heeg (Friesland) 1.000 bestaande woningen te voorzien van warmte via een innovatief warmtenetwerk. Ontdek hoe we samen met Warmtebedrijf Warm Heeg een bijdrage leveren aan het duurzaam verwarmen van deze bestaande woningen. Samen zetten we stappen op weg naar een toekomst die vrij is van fossiele brandstoffen.

Maandag 25 september 2023 zijn we gestart met de proefboring

Dick van Harlingen legt je in de volgende video uit waarom een proefboring nodig is.In Nederland beschikken we over uitgebreide gegevens over de ondergrond, grotendeels dankzij talloze bodemenergiesystemen die hier zijn geïmplementeerd. Toch zijn er momenten waarop deze bestaande gegevens niet volstaan. Op zulke cruciale momenten wordt een proefboring noodzakelijk om het definitieve ontwerp te kunnen samenstellen en de vereiste vergunningen aan te vragen. Nu denk je misschien dat een proefboring een complexe en ingrijpende klus is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.


Binnenkort laten we je namelijk in een interessante video zien hoe wij bij VHGM, in nauwe samenwerking met onze partners, duurzame projecten realiseren, beginnend bij de aanvraagfase tot aan het uiteindelijke beheer. Deze video zal je een kijkje achter de schermen bieden en laten zien dat het proces veel toegankelijker en begrijpelijker is dan je wellicht dacht.


In het geval van de proefboring die we onlangs hebben uitgevoerd, stond Nathan aan het roer. Het is cruciaal om te begrijpen dat proefboringen een onmisbare stap zijn om duurzame projecten tot een succes te maken. Ze bieden ons de nodige inzichten en gegevens om ervoor te zorgen dat we onze doelen kunnen bereiken en tegelijkertijd de impact op het milieu minimaliseren. Blijf op de hoogte voor meer spannende updates en inzichten in ons werk!Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Proefboring

Samenwerkingspartners, Particulieren, Projectontwikkelaars

Betrokken partijen:

Nathan, Warm Heeg

Plaats:

De Heeg, Friesland

Soort klimaatsysteem:

Bodemenergie met Aquathermie

Boordiepte in meters:

250

Projectleider VHGM:

Mark van Harlingen en Dick van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page