top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Schouwweg Wassenaar – verduurzaming villa

De geopolitieke ontwikkelingen van 2022 hebben grote gevolgen gehad. Woningen met een grote oppervlakte hebben net zoals veel andere huishoudens hun energiekosten enorm zien stijgen, soms wel met een factor 8.

Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de burgers van Nederland, echter bieden deze ook kansen. Het investeren in energiebesparende technieken en apparatuur is plots ontzettend aantrekkelijk en veel sneller rendabel geworden.


De woning te Wassenaar heeft een aanzienlijk vermogen nodig voor haar verwarming; momenteel is er zo’n 270 kW aan vermogen geïnstalleerd door middel van gasketels. In samenwerking met Radiair werkt VHGM aan een bijzonder energieconcept om de woning zoveel mogelijk gasloos te maken. Aangezien de woning bijna volledig binnen een grondwaterbeschermingsgebied ligt is het niet toegestaan een open systeem te realiseren en valt de keuze automatisch op gesloten systemen.


Ook is er maar beperkte ruimte beschikbaar voor de realisatie van de bronnen. Slechts een 1 meter brede strook is beschikbaar op de openbare weg aan de zuidkant van het perceel. Aangezien het haalbare vermogen ver onder de 270 kW zal blijven wordt bodemenergie gecombineerd met lucht/water warmtepompen.


Door een slimme inregeling van beide systemen op het besturingssysteem van de woning wordt de opwekker gekozen die op dat moment het hoogste rendement oplevert. Wanneer de buitenlucht relatief warm is zal er voornamelijk op de lucht/water warmtepomp geschakeld worden. Wanneer de temperatuur zakt schakelt het gesloten bodemenergiesysteem in en wordt de piekvraag door dit systeem gedekt. Zo zal er altijd voldoende vermogen beschikbaar zijn en worden de hoogst mogelijke rendementen behaald. De benodigde elektrische energie wordt eveneens op locatie opgewekt door middel van PV-zonnepanelen.

Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Verduurzaming, Bestaande bouw, Gesloten Bodemenergiesysteem

Particulieren

Betrokken partijen:

FUDB, Radiair

Plaats:

Wassenaar

Soort klimaatsysteem:

GBES, Lucht, Water

Boordiepte in meters:

250

Projectleider VHGM:

Sebastiaan Boucher

optimalisatie

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page