top of page

Projecten die Nederland verduurzamen

Geneesmiddelenfabrikant Galapagos - Oegstgeest

In Oegstgeest is in de flauwe curve van de afrit aan de A44 door vastgoedontwikkelaar Provast het nieuwe hoofdkantoor van het Belgisch-Nederlandse geneesmiddelenfabrikant Galapagos gebouwd.

Het 17.000 vierkante meter tellende gebouw biedt plaats aan kantoor, onderzoeksruimte en laboratoria. Kenmerkend aan het gebouw is dat vrijwel het gehele pand met verdieping hoge glaspanelen wordt dichtgemaakt, waardoor het een open karakter heeft. Voor het blote oog niet zichtbaar is dat het hele pand wordt verwarmd en verkoeld met een duurzaam open bodemenergiesysteem. 


VHGM is gevraagd het vooronderzoek te realiseren en de ontwerptekeningen en de installatie zelf te realiseren. In het vooronderzoek is gekeken naar de geschiktheid van de bodem en het grondwater. Door middel van de gegevens van het TNO-DINOLoket zijn de grondwaterstanden en stijghoogten in de verschillende pakketten onderzocht. Vervolgens is ook de grondwaterstroming berekend, is de stromingsrichting van het grondwater bepaald en is er naar de grondwaterkwaliteit en -temperatuur gekeken. 


Ook is er gekeken naar reeds geplaatste bodemenergiesystemen. In een straal van circa 1 kilometer van de projectlocatie zijn er 10 bodemenergiesystemen bekend. Gebleken is dat het naastgelegen gebouw van Avery Dennison en de Corpus Experience op 250 meter afstand beiden een klimaatsysteem hebben geïnstalleerd. Ook diende er rekening te worden gehouden met het bodemenergiesysteem van de Universiteit Leiden. Deze locatie staat geregistreerd met 7 warme en 7 koude bronnen. Uit onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk was om een vergunning te krijgen op eigen perceel. 


In een gesprek met Universiteit Leiden, de vergunninghouder van het systeem vlakbij het pand van geneesmiddelenfabrikant Galapagos is akkoord gegaan met de aanleg van het open bodemenergiesysteem, dit is inclusief leidingwerk. Goed te weten is dat de bestaande vergunning niet is ingetrokken, omdat de Universiteit partijen willen houden aan het gecreëerde bodemenergieplan. 


Kort overzicht van het project

Onderwerp:

Utiliteit, Interferentie, Uitdagende Locatie

Samenwerkingspartners

Betrokken partijen:

Provast, Visser Pomptechniek

Plaats:

Oegstgeest

Soort klimaatsysteem:

Open Bodemenergiesysteem

Boordiepte in meters:

125

Projectleider VHGM:

Ing. Mark van Harlingen

Ontwerp

Project fotogallerij

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page