top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Tuindorp, Utrecht

Door Lithos Bouw en Ontwikkeling wordt aan de Winklerlaan in Tuindorp Oost te Utrecht het verouderde verzorgingstehuis vervangen voor vier nieuwe gebouwcomplexen. Drie van de vier gebouwen zullen worden verhuurd waarbij zorg af te nemen is volgens het principe zoals de bewoners dat kennen. Eén gebouw zal bestaan uit appartementen die bestemd zijn voor mensen die afhankelijk zijn van zwaardere zorg. In totaal worden er circa 240 appartementen gerealiseerd.


Voor de energievoorziening zal gebruik worden gemaakt van een bodemenergiesysteem, dat het gehele jaar de basislast van de energievraag zal voorzien. De gebouwen worden voorzien van één techniekruimte waarvandaan een distributienet aangelegd zal gaan worden naar de overige complexen. De gebouwen worden duurzaam aangelegd, waarbij de mogelijkheden worden onderzocht om zo min mogelijk CO2 uit te stoten.


VHGM heeft opdracht voor het vooronderzoek, de vergunningaanvraag, het ontwerp van het ondergrondse én bovengrondse deel van het bodemenergiesysteem en het coördineren van de werkzaamheden tijdens uitvoering. Het project wordt gefaseerd aangelegd waarvan het eerste deel in 2019 wordt opgeleverd. Er wordt verwacht dat het totale project in 2020 wordt opgeleverd.

5 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page