top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Succes Tess

Onze collega Tess gaat op avontuur!


Tess heeft in september haar Master Glaciology and Polar Environments afgerond. Zo leergierig als ze is heeft ze toen besloten om een tweede Master te gaan doen in Nieuw-Zeeland in Hydrology, Hydrogeology and Water Resources. Voor de tussenperiode zocht Tess een baan en heeft ze bij VHGM gesolliciteerd. Als voorbereiding op haar tweede Master wilde ze graag met het programma Modflow, een modelleringsprogramma voor grondwaterberekeningen, werken.


Tess bleek de werkzaamheden echter snel op te pakken waardoor ze zich niet alleen heeft gericht op het maken van modelberekeningen. Haar drive als wetenschapper zorgt ervoor dat ze zeer nauwkeurig werkt en goed onderzoek uitvoert. En dat hebben we kunnen zien! Ze heeft bemalingsadviezen geschreven, eerste scans gemaakt voor gesloten bodemenergiesystemen, uitgebreide vooronderzoeken gedaan voor open bodemenergiesystemen, effectenstudies opgesteld en meerdere modelberekeningen gemaakt. En dat allemaal in een halfjaar tijd! Omdat we zo blij met haar zijn blijft Tess bij ons in dienst. Dit betekent dat Tess van grote afstand zo nu en dan nog wat werkzaamheden voor ons zal verrichten.


Tess vliegt samen met haar vriend Bart op oudejaarsdag naar Nieuw-Zeeland. We willen Tess en Bart enorm veel succes, plezier en al het goeds wensen voor hun tijd aan de andere kant van de wereld.

3 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page