top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Provinciale voorschriften

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat het tijd wordt om over de jaarlijkse provinciale voorschriften uit de vergunning Waterwet na te denken. Wat dit precies inhoudt en welke regels hiervoor gelden staat in het kort hieronder uitgelegd:


Jaarrapportage

De vergunning Waterwet beschrijft namelijk dat er in januari een rapport opgesteld moet worden met daarin de registratie van de geïnfiltreerde en onttrokken hoeveelheden grondwater, de energiehoeveelheden en temperaturen. Gedurende het hele jaar monitoren wij een aantal keer per maand het gehele bodemenergiesysteem. Op deze manier kunnen wij voor meerdere projecten direct in januari de jaarrapportage opstellen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat wanneer er storingen of afwijkingen optreden wij deze vroegtijdig constateren, zodat deze direct verholpen kunnen worden.


Provinciale evaluatie

Naast de jaarrapportage is het voor veel open bodemenergiesystemen verplicht om iedere 5 jaar een evaluatie over de werking van het systeem op te stellen. In deze 5-jaarlijkse provinciale evaluatie worden de energetische-, hydrologische- en thermische effecten van het systeem beschreven. Daarnaast kunnen aanvullende eisen gesteld worden, zoals een overzicht van de chloridewaardes in de bron, de behaalde productiviteit van het systeem en de bespaarde energie en CO2 uitstoot van het grondwatersysteem t.o.v. een conventionele installatie.


Met het opstellen van de evaluatie wordt het duidelijk of de installatie voldoet aan de provinciale voorschriften en het ontwerp. Indien nodig kunnen de gegevens bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opstellen van een Plan van Aanpak met daarin optimalisatie mogelijkheden.


Bevoegdheid en certificering

Zowel de jaaropgave als een provinciale evaluatie moeten verstuurd worden aan het bevoegd gezag. Om deze gegevens te mogen versturen moet je in het bezit zijn van de SIKB 11000, Scope 4a beheer en onderhoud van open systemen. VHGM is onder andere gecertificeerd voor deze scope.


Mocht u vragen hebben over de provinciale voorschriften of voor komend jaar een jaarrapportage of provinciale evaluatie nodig hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


4 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page